Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
+ เข้าใจพุทธศาสนาแค่วินาที
+ ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ คลัง PISA ออนไลน์
+ เลขประชาชน 13 หลัก
+ คู่มือเข้าสอบครูผู้ช่วย
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
+ คลอดแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี(ตั้งข้อสอบจากข่าว 64)
+ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ตั้งข้อสอบจากข่าว 63)
+ รบ.นร.ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉ.2) 2560 (ตั้งข้อสอบจากข่าว 62)
+ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560(ตั้งข้อสอบจากข่าว 61)
+ เพิ่มประเภทและการรับเงินเดือน 38 ค(2) (ตั้งข้อสอบจากข่าว 60)
 
อ่านทั้งหมด
+ หลักสูตรบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก (หลักสูตรใหม่)
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2559
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือน มีนาคม และ เมษายน พ.ศ. 2559
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆจัดโดยบ้านสอบครู (ประจำปี 2558)
+ หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมสู่ผู้บริหารการศึกษา (เก่าแล้ว)
 
อ่านทั้งหมด
+ การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพฐ.ปี พ.ศ.2560
+ เตรียมให้พร้อมก่อนสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
+ การสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ.ประจำปี 2560
+ สกอ.รับสมัครครูคืนถิ่นประจำปี 2560
+ สพฐ.ปรับปฎิทินสอบครูผู้ช่วยเสร็จก่อนเปิดเทอม
 
อ่านทั้งหมด
+ เลื่อนเงินเดือนครูฯเป็นเปอร์เซ็นต์ใช้ 1 ตุลา 60 (ถามตอบจากข่าว163)
+ คณะกรรมการคุรุสภาตาม กม.สภาครูฯ(ถามคอบจากข่าว162)
+ คำสั่ง หน.คสช. โละผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. (ถามคอบจากข่าว161)
+ เปิดรับปริญญาตรีทุกสาขาสอบครูผู้ช่วย(ถามคอบจากข่าว160)
+ จนท.รัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม(ถามตอบจากข่าว 159)
 
อ่านทั้งหมด
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin