ค้นหา

-

ตรีนุชวางแผนให้เด็กเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน

ตรีนุชวางแผนให้เด็กเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย

ร้อง บิ๊กตู่ แก้ร่าง กม.ศึกษาชาติฉบับผ่านกฤษฎีกา ก่อนส่งต่อรัฐสภา

ร้อง บิ๊กตู่ แก้ร่าง กม.ศึกษาชาติฉบับผ่านกฤษฎีกา ก่อนส่งต่อรัฐสภา