ค้นหา

-
 สอศ.ประกาศคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 61 อัตรา
สอศ.ประกาศสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกวันที่ 18-24 ก.พ.62 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกวันที่ 23 พ.ค.62 และบรรจุแต่งตั้งภายใน กรฏาคม 2562
 สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2562
สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ( สำหรับหน่วยงานราชการต่างๆ) สมัคร 7 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 สอบข้อเขียน 21 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบ 21 พฤษภาคม 2562