ค้นหา

-

ชี้หลักสูตรสมรรถนะมีอุปสรรค หากไม่แก้ 4 ปัญหาเร่งด่วน

ชี้หลักสูตรสมรรถนะมีอุปสรรค หากไม่แก้  4 ปัญหาเร่งด่วน

เตรียมชงปรับโครงสร้าง ศธ. ดันศูนย์สารสนเทศฯเป็นองค์กรมหาชน

เตรียมชงปรับโครงสร้าง ศธ. ดันศูนย์สารสนเทศฯเป็นองค์กรมหาชน

คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาถก สพฐ.เร่งขับเคลื่อนการศึกษา

คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาถก สพฐ.เร่งขับเคลื่อนการศึกษา