Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
+ ศธ.เล็งทบทวนเงินอุดหนุนรายหัวเด็กทั้งระบบ (ถามตอบจากข่าว 113)
+ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการศึกษา(ถามตอบจากข่าว 112)
+ ไทยพร้อมต้นแบบการศึกษา “มอนเทสซอริ” (ถามตอบจากข่าว 111)
+ เร่งทำบิ๊กดาต้าพัฒนาการศึกษาไทย (ถามตอบจากข่าว 110)
+ แนวคิด PulicSchool เพื่อปฏิรูปการศึกษา(ถามตอบจากข่าว 109)
 
อ่านทั้งหมด
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(ขณะนี้ไม่มีการอบรมหลักสูตรนี้)
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา(ขณะนี้ไม่มีการอบรมหลักสูตรนี้)
+ หลักสูตรการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หน่วยงานหรือสถานศึกษา (ขณะนี้ไม่มีการอบรมหลักสูตรนี้)
+ หลักสูตรบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก (ขณะนี้ไม่มีการอบรมหลักสูตรนี้)
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2559)
 
อ่านทั้งหมด
+ เร่งเดินหน้าเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยแบบใหม่(สอบครูผู้ช่วย)
+ สกอ.เปิดระบบรับสมัครครูคืนถิ่น(สอบครูพัฒนาท้องถิ่น)
+ สกอ.เปิดรับครูคืนถิ่น บรรจุกว่า 2.7 คน (สอบครูพัฒนาท้องถิ่น)
+ การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์(สอบศึกษานิเทศก์)
+ การคัดเลือกศึกษานิเทศน์ สังกัด สพฐ.(สอบศึกษานิเทศก์)
 
อ่านทั้งหมด
+ ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนรองรับ EEC (ถามตอบจากข่าว 200)
+ การติดตามการใช้เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี(ถามตอบจากข่าว 199)
+ สพฐ.จัดสรรเงินรายหัวให้ รร.จัดอนุบาล 3 ขวบ(ถามตอบจากข่าว198)
+ หนุนผลิตครู 4 ปี แทนครู 5 ปีที่ผลเสียเพียบ(ถามตอบจากข่าว 197)
+ ทิศทางการประเมินผลของนักเรียนแนวใหม่ (ถามตอบจากข่าว 196)
 
อ่านทั้งหมด
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin