ค้นหา

-

แผนปฏิรูปประเทศขยายเวลาเกษียณอายุราชการเป็น 63 และ 65 ปี

แผนปฏิรูปประเทศขยายเวลาเกษียณอายุราชการเป็น 63 และ 65 ปี

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการมีและหรือเลื่อนวิทยฐานะผอ.สถานศึกษา

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการมีและหรือเลื่อนวิทยฐานะผอ.สถานศึกษา

เปลี่ยนคำเรียกการประเมินจาก ดีเยี่ยม-ดีมาก เป็น ผ่านมาตรฐาน

เปลี่ยนคำเรียกการประเมินจาก ดีเยี่ยม-ดีมาก เป็น ผ่านมาตรฐาน