Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
+ เข้าใจพุทธศาสนาแค่วินาที
+ ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
อ่านทั้งหมด
+ การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา(ตั้งข้อสอบจากข่าว 74)
+ "ศาสตร์พระราชา"เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา(ตั้งข้อสอบจากข่าว 73)
+ การขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ 20 ปี(ตั้งข้อสอบจากข่าว 72)
+ ยุบ-ไม่ยุบ "เขตพื้นที่ฯ" ไม่ใช่หน้าที่ ศธ.(ตั้งข้อสอบจากข่าว 71)
+ ครม.ตั้งคณะกรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษา(ตั้งข้อสอบจากข่าว70)
 
อ่านทั้งหมด
+ หลักสูตรการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หน่วยงานหรือสถานศึกษา (หลักสูตรเฉพาะกิจ)
+ หลักสูตรบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก (หลักสูตรเฉพาะกิจ)
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2559
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือน มีนาคม และ เมษายน พ.ศ. 2559
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆจัดโดยบ้านสอบครู (ประจำปี 2558)
 
อ่านทั้งหมด
+ ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกศึกษานิเทศก์
+ สมัครครูอาชีวะ แค่6,236อัตรา ช่างยนต์เยอะสุด
+ คาดได้ใช้เกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย ปี 61
+ หลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.
+ ตารางสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
 
อ่านทั้งหมด
+ หลักเกณฑ์วิทยฐานะของครูสายงานการสอน(ถามตอบจากข่าว 191)
+ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ถามตอบจากข่าว190)
+ PISA กับประเทศไทย: ความจริงที่ต้องยอมรับ(ถามตอบจากข่าว 189)
+ แนวโน้มการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4(ถามตอบจากข่าว 188)
+ การจัดการศึกษาปฐมวัยตามรัฐธรรมนูญ(ถามตอบจากข่าว 187)
 
อ่านทั้งหมด
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin