ค้นหา

แนวข้อสอบความรอบรู้(ฉบับผู้บริหาร)

 E-BOOK แนวข้อสอบความรอบรู้(ฉบับผู้บริหาร)  

          - เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา) และผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น

          - เอกสารประกอบด้วยแนวข้อสอบการบริหารและจัดการศึกษาพร้อมเฉลย จำนวน 5ชุด จำนวน 500 ข้อ

          - เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 61 หน้า ขนาดไฟล์ 917 kB

          - เป็นเอกสารเก่าเรียบเรียงเมื่อปี 2550 ข้อสอบบางส่วนล่าสมัย เช่น ความรอบรู้และกฎหมายการศึกษาบางเรื่อง แต่โดยรวมยังสามารถใช้ศึกษาและอ้างอิงได้

           คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >>>

ความเห็นของผู้ชม