ค้นหา

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา(ฉบับผู้บริหาร)

 E-BOOK แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา(ฉบับผู้บริหาร) 

           - เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา) และผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น

           - เอกสารประกอบด้วยแนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาพร้อมเฉลย จำนวน 3 ชุด จำนวน 300 ข้อ

          - เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 37 หน้า ขนาดไฟล์ 703 kB

         - เป็นเอกสารเก่าเรียบเรียงเมื่อปี 2550 ข้อสอบกฎหมายหลักการศึกษาบางส่วนล่าสมัย แต่โดยรวมยังสามารถใช้ศึกษาและอ้างอิงได้

            คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >>

ความเห็นของผู้ชม