ค้นหา

แนวข้อสอบคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา

 E-BOOK แนวข้อสอบคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา 

           เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น

           เอกสารประกอบด้วยแนวข้อสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมเฉลย จำนวน 3 ชุด จำนวน 300 ข้อ

           - เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 52 หน้า ขนาดไฟล์ 840 kB

          เป็นเอกสารเก่าเรียบเรียงเมื่อปี 2549 ข้อสอบบางส่วนล่าสมัย เช่น ความรอบรู้ กฎหมายการศึกษาและปฏิบัติราชการ แต่โดยรวมยังสามารถใช้ศึกษาและอ้างอิงได้

            คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >>>

ความเห็นของผู้ชม