ค้นหา

แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับครูและผู้บริหาร

 E-BOOK แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับครูและผู้บริหาร

          เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น 

       - เอกสารประกอบด้วยแนวข้อสอบวิชาการศึกษาพร้อมเฉลย จำนวน 5 ชุด จำนวน 500 ข้อ 

      เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 58 หน้า ขนาดไฟล์ 1.71 MB 

       - เป็นเอกสารเก่าเรียบเรียงเมื่อปี 2550 ข้อสอบโดยรวมยังสามารถใช้ศึกษาและอ้างอิงได้ 

              คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >>>

ความเห็นของผู้ชม