ค้นหา

การบริหารงานบุคคล ; PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (1)

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (2) >>>

ความเห็นของผู้ชม