ค้นหา

รมว.ศธ. อยากให้ครูของประเทศไทย เป็นครูที่เก่งในการสอนเด็กให้เก่ง

 2 มีนาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 75 ปี โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหารคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้สนับสนุนกิจการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้แทนจากองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ผู้แทนจากสถาบันผลิตครู อดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้ปฏิบัติงานปัจจุบัน รวม 380 คน เข้าร่วมพิธีทางศาสนา

จากนั้น นายณัฏฐพล มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจการคุรุสภา จำนวน 23 คน พร้อมบรรยายพิเศษ  เรื่อง การยกระดับมาตรฐานการผลิต การคัดกรอง การใช้และการพัฒนาครูว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 75 ปี ได้เห็นการดำเนินงานการขับเคลื่อนของคุรุสภาที่เป็นประโยชน์ ก็ต้องขอขอบคุณที่คุรุสภาได้ร่วมมือร่วมใจกับสถาบันต่างๆในการผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ในช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่จะทำให้การผลิตครูและการวางรากฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพขั้นสูง เพราะการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ครูเป็นบุคลากรที่สำคัญที่จะทำให้การศึกษาไทยได้รับการพัฒนาต่อยอด ปรับปรุงให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ โดยนำกระบวนการต่างๆมาร่วมพัฒนาในการผลิตครูให้ตรงกับบริบทของประเทศไทย

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า มาอยู่กระทรวงศึกษาฯเข้าเดือนที่ 8 เห็นความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู การรับรองปริญญา การได้รับประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตนอยากให้การออกใบประกอบวิชาชีพ การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพให้กับคุณครูที่มีความรู้ความสามารถตรงกับวุฒิที่เรียนมา และตรงกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

ในขณะเดียวกันก็อยากให้คุณครูประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะครูเป็นตัวอย่างของเด็กและเยาวชนไทย จึงควรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการเป็นครูหรือการเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพด้วยซ้ำ เพราะถ้าเป็นครูแต่ไม่มีจรรยาบรรณ ไม่มีมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมของความเป็นครู ก็ไม่สามารถเป็นครูที่ดีของเด็กและเยาวชนได้

ผมขอฝากบุคลากรทางการศึกษา และเลขาธิการคุรุสภา ช่วยผลักดันการเชื่อมต่อเรื่องนี้กับสถาบันที่ผลิตครู เพื่อทำให้คนที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เด็กและเยาวชนมีความครบถ้วนทั้งด้านวิชาการและด้านจริยธรรม ศีลธรรม หากมีครูที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม เลขาธิการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู จะต้องจัดการโดยรวดเร็ว เช่น  เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทุจริตคอร์รัปชั่น การล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเท่าที่ผมทราบมีหลายคดีที่ใช้เวลาในการตรวจสอบและการตัดสินใจนาน หลายเรื่องผู้ที่เกี่ยวข้องรับสารภาพและมีหลักฐานชัดเจนแล้ว แต่กระบวนการสืบสวนยังใช้เวลานานนายณัฏฐพล กล่าว

นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า คนที่สร้างปัญหาให้เด็กและเยาวชน ถ้าเรารู้ว่ามีความเสี่ยงก็ต้องพักราชการ  และต้องไม่ให้มีโอกาสกลับมาในระบบการศึกษาไทยได้อีก ตนจึงมุ่งมั่นและไม่ยอมผ่อนปรนเรื่องแบบนี้ เพราะเรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานของการเป็นครูมีมาตรฐานที่สูง จึงต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้  ดังนั้นให้ไปดูว่าทำไมติดขัด และใช้เวลานาน ส่วนเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจน หรือเรื่องที่ต้องใช้เวลาสืบสวน ก็ไม่มีปัญหาใช้เวลาได้เต็มที่ เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย แต่เรื่องไหนที่เราตัดสินใจได้ ก็อย่าเอาขั้นตอนที่ไม่เหมาะสมมาทำให้เกิดความล่าช้าเพราะจะทำให้ปัญหาค้างคาอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครูและตามกฎหมาย

นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า ในช่วงถัดจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆของประเทศ และการขับเคลื่อนเป็นช่วงเริ่มต้นที่ประเทศจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติในหลายๆเรื่อง  เศรษฐกิจก็มีผลกระทบในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ในสภาวะวิกฤติก็ยังมีโอกาสที่เราจะร่วมกันใช้เวลาใช้สถานที่ และกระบวนการต่างๆที่เรามี มาร่วมกันพัฒนาครูทั้งที่อยู่ในระบบและที่กำลังจะเข้าสู้ระบบ อยากให้มีการเชื่อมต่อการเรียนการสอนระบบใหม่ๆที่จะทำให้คุณครูทุกคนได้มีความรู้ความสามารถ 

ผมอยากให้คุณครูของประเทศไทย เป็นครูที่เก่งในการสอนเด็กให้เก่ง คนเก่งต้องอยากมาเป็นครู ดังนั้น หากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูมีการปรับหลักสูตรที่เหมาะสม เราก็จะสามารถสร้างคนเก่งได้ เพราะเท่าที่สัมผัสมาคนที่เป็นครู 95% มีจิตวิญญาณอยากเป็นครูที่ดี ถ้าเราช่วยกันผลักดันโดยมี เลขาธิการคุรุสภาเป็นหลักในการเตรียมพร้อมพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ให้กับคุณครู ร่วมกับสถาบัน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน นานาชาติ ที่มีความตื่นตัวอยากทำให้ขบวนการพัฒนาการศึกษาดีขึ้นและพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ดีๆรมว.ศธ.กล่าว

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า วันนี้มีวิกฤติเศรษฐกิจและที่ตนได้มีโอกาสพูดคุยกับสำนักงบประมาณ ถึงการใช้งบประมาณปี 2563-2564 ถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจเราไม่ดี งบประมาณเราก็จะใช้แบบเดิมไม่ได้แล้ว เราต้องนำงบปี 2563-2564 มาดูและปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมให้กับครูที่อยู่ในระบบและครูที่กำลังจะเข้ามาในระบบ รวมถึงบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในขบวนการที่ศธ.กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในระบบสามารถหายใจได้คล่องขึ้น มีขวัญกำลังใจทำงานมากขึ้นในการสู้กับวิกฤติ หรือความเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ จึงอยากให้ครูรับทราบและเตรียมความพร้อมหากเกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบขึ้นจะได้มีความพร้อม และเมื่อเศรษฐกิจกลับมาเข้มแข็ง ประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่ เราก็จะเป็นประเทศที่มีความสามารถ มีทักษะ ความพร้อมมีนักเรียน นักศึกษาที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นแขนขาให้กับผู้มาลงทุน และประเทศก็จะฟื้นกลับมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ด้านเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงาน วันสถาปนาครบรอบ 75 ปี ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบทอด ประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภา ให้เป็นสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการด้านการพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อยกระดับวิชาชีพให้สืบเนื่องต่อไป

 

ที่มา ; แนวหน้า วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม