ค้นหา

สพฐ.แจ้งร่างปฎิทินสอบครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอร่างแผนการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) รองผอ.สพม. รองผอ.สพป. ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ช่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  โดยจะเริ่มการสอบตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ร่างแผนการสอบคัดเลือกดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาในเร็วๆนี้ ยกตัวอย่าง เช่น

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

        สำหรับร่างปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สังกัด สพฐ. ปี2563  มีดังนี้

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันที่ 13 มี.ค.
 • รับสมัครคัดเลือก วันที่ 30 มี.ค.-5 เม.ย.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 10 เม.ย.
 • สอบภาค ก.ประเมินประวัติประสบการณ์ทางการบริหารและประเมินผลงาน วันที่ 20 -28 เม.ย
 • ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่โดยการประเมินศักยภาพวันที่ 20 -28 เม.ย
 • สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงาน วันที่ 2 พ.ค.
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ข เพื่อประเมินภาค ค ภายในวันที่ 11 พ.ค.
 • ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 15-24  พ.ค.
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23-24 พ.ค.
 • ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกวันที่ 1 มิ.ย

 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ร่างปฎิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี2563   

 • ประกาศรับสมัครวันที่ 10 เม.ย.รับสมัคร วันที่ 21-27 เม.ย.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 7 พ.ค.
 • สอบข้อเขียนภาค ก.ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 23 พ.ค.
 • สอบภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวันที่ 24 พ.ค.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค.วันที่ 1 มิ.ย.
 • สอบสัมภาษณ์ ภาค ค.ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 6 มิ.ย.
 • ประกาศผลการสอบแข่งขันวันที่ 10 มิ.ย.

 

ตำแหน่งอื่นๆ ดังร่างปฏิทิน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • ครูผู้ช่วยกรณีจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
 • บุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) กรณีจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

    “การสอบแข่งขันและคัดเลือกครั้งนี้ สพฐ. มีความคาดหวังว่าจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูง มีความพร้อมที่จะทำงานในทุกตำแหน่งและเป็นการจัดคนลงตำแหน่งได้ทันกับตำแหน่งว่างและจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพในหลักสูตรการพัฒนา ได้มีการนำการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Digital Literacy รวมถึงการมีภาวะผู้นำในด้านต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาด้วย ซึ่งการคัดเลือกจะเป็นหน้าที่ของ กศจ.ในแต่ละจังหวัดที่จะดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

 

ที่มา ; เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

ความเห็นของผู้ชม