ค้นหา

เลื่อนสอบ ก.พ.ปี 2563 อย่างไม่มีกำหนด เหตุ โควิด-19 ระบาด

7 มีนาคม 2563 สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนการจัดสอบภาค ก. พิเศษ จากที่กำหนดไว้ 29 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19

 

ที่มา ; แนวหน้า วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม