ค้นหา

สมองช่วงปฐมวัยทำไมถึงสำคัญ

เรามาดูกันเลย เรื่องของสมอง ที่สำคัญของเด็กการวัดความฉลาดของผู้ใหญ่คือการวัดไอคิว แต่สำหรับเด็กๆ แน่นอนว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าลูกฉลาดแค่ไหนแต่สมองของเด็กๆ ในช่วง 3 ปีแรก พัฒนาเร็วมากๆ 5เรื่องของสมอง และมีศักยกาพมากที่สุดแล้ว เนื่องจากสมองพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่แล้วเมื่อคุณม่มีอายุดรภ์เพียง 4 สัปดาห์

 

1.เด็กทุกคนเกิดมาเร็วไป

มีทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายว่า 3 เดือนแรกที่ลูกลืมดาออกมาดูโลก เทียบเท่ากับไตรมาสที่ 4 เพราะเด็กทารกแรกเกิดยังชอบให้พันตัวเหมือนตอนที่ยังอยู่ในถุงน้ำคร่ำ และตอบสนองกับเสียงต่างๆ เหมือนกับตอนที่ยังอยู่ในท้องคุณแม่ แต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและมีวัฒนธรรม การที่เด็กๆจะองคลอดออมาก่อน เพื่อให้ด็ ชินกับการล็ยงลูกจากคนไครอบคร้ที่มีหลากหลายคนแม้เด็กๆ จะถือว่าคลอดออกมาเร็วไปก็ตาม แต่ด้วยสรีระแล้ว สมองและกะโหลกของเด็กๆ ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรมาก เนืองจากขนาดที่ค่อนข้งใหญ่ แต่สามกยึดหยุ่นไดีเมือต้องคลอดผ่านอังเชิงกรานของคุณแม่ นั่นก็หมายความว่าสมองของเด็กๆ ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่ หรือจะเรียกได้ว่าทารกแรกเกิดนั้นเดมาพร้อมกับสมองที่ยังไม่พัฒนและอ่อนไหวต่อสั่งเราทั้งหลายนั่น

 

2.เด็กเกิดมาพร้อมกับเซลล์ประสาทใหม

เด็กที่ไม่มีอาการผิดปกติทางสมอง จะคลอดออกมาพร้อมกับเซลล์ประสกจำนวน 100 พันลำนเชลล์
มากกว่าเกือบ 2 ท่ของผู้ใหญ่ ทั้งที่มีขนาดสมองเล็กกว่าครึ่ง เซลล์ปรสาทจำนวนมหาศาลนี้เป็นสิ่ง
ที่สำเป็นมากต่อการรียรในช่วงขวบปีแรกของเด็ และจะพิมขึ้นเป็น 2 เก่ดอนที่เด็กๆ มีอาย 3ขวบ แต่เมื่ออายมากขึ้นชลล้ประสกที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะยังคงอยู่ ส่วนเซลล์ประสาทที่อ่อนแอก็จะ
แทนที่ด้วยสารสื่อนำประสาทแทน

 

3.สมองจะพัฒนาเร็วที่สุด

ในช่วงระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ สมองคืออวัยวะที่เติบโตเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย สมองของเด็กแรกเกิดจะมีขนาดเล็กกว่าสมองของผู้ใหญ่ถึง 1 ใน3 และใน 90วัน สมองจะโตขึ้นเป็น 2 เท่า หรือประมาณ 55% ของขนาดที่โดเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมองส่วนท้าย

 

4.พลังงานส่วนใหญ่ที่เด็กๆ เอาไปพัฒนาสมอง

60% ของการเผาผลาญพลังงานทั้งหมด (ซึ่งส่วนไหญ่หาจากการบริโภคกลูโดส) ของเด็กๆ จะน่าไป
พัฒนาสมอง เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่ใช้พลังงานเพียง 25% เท่านั้น

 

5.สมองของเด็กๆ เตรียมพร้อมที่ะพูดก่อนที่จะรู้คำศัพกด้วยซ้ำ

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงดันที่ทำการเก็บข้อมูลจากเด็กอายุ 7 เดือน พบว่ามีการท่างานของ
สมองในส่วนของการพูด ก่อนที่เด็กๆ จะพูดได้เสียอีก ซึ่งหลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าสมองมีการ

 

ที่มา ; chinamediaoverseas.com/

ความเห็นของผู้ชม