ค้นหา

25 หน้าที่การทำงานของสมองที่คุณไม่รู้ไม่ได้

อย่างที่รู้ ๆ กันดีว่าสมองทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก การทำงานของร่างกาย แต่คุณทราบหรือไหมว่าแท้ที่จริงแล้วสมองยังทำหน้าที่คอยบังคับสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่อมิอะไรได้มากมายหลาย อย่าง ซึ่งพอจะจำแนกการทำงานของสมองได้ 25 ข้อ ดังนี้

    1.ควบคุมการทำงานของระบบประสาททั้งหมด

    2. ควบคุมความรู้สึกนึกคิด การตัดสินใจ

    3. ควบคุมความจำ ไหวพริบ สติปัญญา และความเฉลียวฉลาด

    4. ควบคุมความรู้สึกด้านการสัมผัสทั้ง 5 เช่น การมองเห็น ได้ยิน ดมกลิ่น ชิมรส และการพูด

    5. ควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมองที่จะคอยผลิตฮอร์โมนต่างๆ ให้กับร่างกาย

    6. ควบคุมฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนเพศ  ให้อยู่ในระดับปกติ

    7. ควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้เป็นปกติเพื่อสุขภาพที่ดี

    8. ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในร่างกาย ช่วยให้ทรงตัว เคลื่อนไหวดี เช่น การเดิน การวิ่ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    9. ควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะภายใน

    10. ควบคุมเกี่ยวกับการดูดซึมน้ำกลับของไต

    11. ควบคุมระดับการใช้โปรตีน

    12. ควบคุมกล้ามเนื้อทุกส่วนบริเวณใบหน้า เช่น การยิ้มหรือการยักคิ้ว

    13. ควบคุมการเคลื่อนไหวของดวงตา ทำให้ลูกตากลอกกลิ้งได้ และ ควบคุมการเปิดปิดของม่านตา

    14. ควบคุมสมดุลของปริมาณน้ำและสารละลายในเลือด

    15. ควบคุมการเผาผลาญอาหาร

    16. ควบคุมการหดตัวและการขยายตัวของเส้นเลือด

    17. ควบคุมการทำงานเหนืออำนาจจิตใจ เช่น ไอ จาม สะอึก เป็นต้น

    18. กำหนดอัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจ

    19. รักษาความดันเลือดให้อยู่ในสภาวะที่เป็นปกติ

    20. รักษาระดับเกลือแร่ในร่างกาย

    21. รักษาและกำหนดวงจรการตื่นและการหลับ การหิว การยิ้ม และความรู้สึกทางเพศ

    22. คอยทำหน้าที่รับรู้และสนองตอบต่อความรู้สึกเจ็บปวด พร้อมทั้ง สั่งการให้ร่างกายแสดงออกพฤติกรรมด้านความเจ็บปวด เช่น ถ้าคุณรู้สึก ปวดท้องจากอาการเกร็ง สมองก็จะสั่งให้คุณแสดงออกทางสีหน้าในลักษณะ คิ้วย่นเข้าหากัน พร้อมกับการทำอาการตัวงอซึ่งแสดงถึงอาการปวดท้อง

    23. ช่วยให้คุณประมวลผลแยกแยะที่จะเลือกกระทำสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่ว

    24. ควบคุมความรู้สึก และอารมณ์ต่างๆ เช่น ดีใจ และเสียใจ

    25. ช่วยประมวลภาพของสิ่งที่เห็นเพื่อให้คุณนำไปใช้ตัดสินใจได้อย่าง ถูกต้อง

ดังนั้นเมื่อทราบแล้วว่าเจ้าก้อน สมองของคุณทรงอิทธิพลต่อการ ทำงานของร่างกายแค่ไหน ก็อย่าลืม ดูแลเอาใจใส่เจ้าสมองก้อนน้อยนี้ไว้ด้วย เพื่อให้ร่างกายของคุณได้ทำงานอย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด

การทำงาน ของสมองซีกขวาและซีกซ้าย เพื่อให้เห็นการทำงานของสมองได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น จึงขอแจกแจง การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา มาให้คุณผู้อ่านได้พิจารณา และ ทำความเข้าใจกับการทำงานของสมองมากยิ่งขึ้น

สมองซีกขวา จะควบคุมการทำงานของอวัยวะซีกซ้ายของร่างกาย โดย สมองซีกขวาจะทำหน้าที่สร้างสรรค์จินตนาการทางศิลปะ ดนตรี รวมไปถึง การรับรู้สัญชาตญาณและอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งสมองซีกขวาจะสามารถสั่งให้ กระบวนการต่างๆ ภายในร่างกายทำงานพร้อมกันได้ในวันที่

คนที่ชอบใช้สมองซีกขวามักจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน ต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ดี

      1. ด้านศิลปะแขนงต่างๆ

      2. งานที่เกี่ยวกับอารมณ์ขัน

      3. ชอบงานที่ใช้ภาษาง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน

      4. ชอบศึกษาความคิดเชิงปรัชญา

      5. ชอบจัดสวนหรือปรับแต่งต้นไม้ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ

      6. มีความสามารถในงานฝีมือและงานประดิษฐ์

      7. ชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ เช่น ครีเอทีฟโฆษณาและจิตรกร เป็นต้น

      8. รักการอ่านและเขียนหนังสือ เนื่องจากสามารถแต่งแต้มจินตนาการ ลงในงานเขียนได้เป็นอย่างดี

      9. อาชีพศิลปิน ดารา นักแสดง ซึ่งที่มักจะแสดงอารมณ์และความรู้สึก ทั้งทางร่างกายและคำพูด

รู้หรือไม่

 คนที่ใช้สมองซีกขวาบ่อยๆ ส่วนมากจะถนัดเขียนหนังสือมือซ้าย หรือใช้งานมือซ้ายได้ดีกว่า ข้อควรระวังคือการใช้สมองซีกขวาเพียงด้านเดียว อาจทำให้เป็น คนขาดระเบียบ ใช้ชีวิตไม่ค่อยมีแบบแผนขั้นตอน สื่อสารกับคนอื่นไม่ค่อย เข้าใจ

สมองซีกซ้าย จะควบคุมการทำงานของอวัยวะซีกขวาของร่างกาย โดย สมองซีกซ้ายจะควบคุมการแสดงออก และทำหน้าที่ในการคิดอย่างมี สามัญสำนึก เป็นเหตุเป็นผล รวมถึงวิเคราะห์ แยกแยะรายละเอียด จัดลำดับ ความสำคัญของข้อมูล ตีความสัญลักษณ์ในภาษา อักษร และตัวเลข ได้ดี ซึ่งสมองซีกซ้ายนั้นสามารถสั่งให้กระบวนการต่างๆ ภายในร่างกายทำงาน ได้ที่ละอย่าง

คนที่ชอบใช้สมองซีกซ้ายมักจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน ต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ดี

      1.พูดโน้มน้าวจิตใจคน

      2. การตีความหมายของภาษา

      3. การวิเคราะห์เวลาและความเสี่ยง

      4. อาชีพที่ต้องใช้การคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ตัวเลข

      5. การจัดหมวดหมู่ แยกประเภทสินค้าต่างๆ

      6. ผู้บริหารที่ต้องวางแผนอย่างมีเหตุผล เป็นขั้นเป็นตอน

      7. งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

      8. นักกีฬา ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อแขนและขา

      9. อาชีพที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงเช่น ศัลยกรรมแพทย์ วิศวกร เป็นต้น

 

รู้หรือไม่

     • คนที่ใช้สมองซีกซ้ายบ่อยๆ ส่วนมากมักจะถนัดขวา

     • ข้อควรระวังของการใช้สมองซีกซ้ายเพียงด้านเดียว อาจเป็นต้นเหตุ ให้เกิดความเครียดสูง

  • โดยปกติคนเราจะใช้สมองทั้งซีกขวาและซีกซ้าย ส่วนจะใช้ซีกใดมาก กว่ากันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เจอ เพราะการทำงานของสมองต้องมี การใช้ด้วยกันทั้ง 2 ซีก เนื่องจากร่างกายไม่สามารถทำงานจากการ การของสมองเพียงซีกเดียวได้

ที่มา ; chinamediaoverseas.com

ความเห็นของผู้ชม