ค้นหา

ข้อมูลตำแหน่งว่าง จำนวนที่บรรจุ คงเหลือ รายวิชาเอกของบัญชีสอบครูผู้ช่วยราย กศจ.

คลิก   ตารางแสดงตำแหน่งว่าง จำนวนที่บรรจุ คงเหลือ บัญชีสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รายวิชาเอกและราย กศจ. (มีนาคม 2563)   บัญชีหลังจากสอบแข่งขัน ( ธันวาคม 2561)

ความเห็นของผู้ชม