ค้นหา

เคาะแล้ววันสอบครูผู้ช่วยปี 2563 ว่างมากกว่า 2 หมื่นอัตรา

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แถลงข่าวการบริหารงานบุคคลเรื่องการสรรหาข้าราชการสังกัดสพฐ.ปี 2563 

โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า ต้องการสร้างความเข้าใจให้แก่ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และผู้บริหารโรงเรียนให้รับทราบถึงการสรรหาข้าราชการในตำแหน่งว่าง เนื่องจากปีนี้มีตำแหน่งว่างเป็นจำนวนมาก และอาจมีการวิ่งรอกสอบเกิดขึ้น 

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งในตำแหน่งว่างต่างๆนั้นจะมีการจัดสอบในเร็วๆนี้  ซึ่งหวังว่าการจัดสอบข้าราชการสังกัด สพฐ.ในตำแหน่งว่างที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้จัดสอบจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีเรื่องทุจริตเกิดขึ้น

ก.ค.ศ.ในฐานะหน่วยงานที่มีภาระกิจหลักในการออกหลักเกณฑ์กติกาให้ได้มาซึ่งบุคลากร  โดยขณะนี้สพฐ.มีอัตราว่างอยู่ 10 กลุ่มที่จะต้องสรรหา ได้แก่  

  1. ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป จำนวน 10,438 ตำแหน่ง
  2. ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 4,428 ตำแหน่ง
  3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 40 ตำแหน่ง
  4. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว 3/2561) จำนวน 47 ตำแหน่ง
  5. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 485 ตำแหน่ง
  6. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4,647 ตำแหน่ง
  7. ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 40 ตำแหน่ง
  8. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ จำนวน 144 ตำแหน่ง
  9. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 338 ตำแหน่ง
  10. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 435 ตำแหน่ง

 

 

          

ทั้งนี้ในการสรรหาดังกล่าวมีการปรับหลักเกณฑ์บางตำแหน่ง เช่น การสรรหาผอ.และรองผอ.เขตพื้นที่จากเดิมที่มีการประเมินรอบด้าน 360 องศาปรับใหม่เป็นเพิ่มการให้คะแนนประวัติและผลงานแทน พร้อมทั้งให้มีการขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี 

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น ในปีนี้มีการปรับปรุงข้อสอบภาค ก จะมีเนื้อหาข้อสอบเหมือนกับข้อสอบของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่วนภาค ข จะมีการสอบวิชาเอกและวิชาจริยธรรมความเป็นครู ซึ่งข้อสอบทั้งสองภาคนี้สพฐ.จะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง 

โดยมี กศจ.เป็นผู้จัดสอบ และภาค ค กำหนดให้ผู้เข้าสอบได้สอบคนละ 40 นาที่กำหนดให้ทำ 3 กิจกรรม ได้แก่ สอบสัมภาษณ์ ตรวจประเมินแฟ้มสะสมผลงาน และประเมินสาธิตการสอน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกัน เนื่องจากมีการบันทึกการประเมินในรูปแบบวิดีโอ ดังนั้นหากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้จากการบันทึกดังกล่าว 

สำหรับครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จะจัดสอบในวันที่ 11 ก.ค. โดยมีตำแหน่งว่างในปี 2562 จำนวน 4,428 อัตรา ปี 2563 มีตำแหน่งว่าง จำนวน 3,868 อัตรา รวม 8,296 อัตรา ส่วนครูผู้ช่วยกรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป กำหนดจัดสอบระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. โดยในปี 2562 มีตำแหน่งว่าง จำนวน 10,438 อัตรา ปี 2563 มีตำแหน่งว่าง จำนวน 11,198 อัตรา รวม 21,636 อัตรา 

ทั้งนี้ในส่วนการออกข้อสอบที่ส่วนกลางคือ สพฐ.เป็นผู้ออกข้อสอบเองนั้นมีความมั่นใจว่าจะไม่มีข้อสอบรั่วเหมือนอดีตที่ผ่านมาอย่างแน่นอน โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการออกข้อสอบครูผู้ช่วยแล้ว มี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปการออกข้อสอบภายในเดือน พ.ค.นี้ 

ที่มา ; เดลินิวส์ 13 พฤษภาคม 2563

ความเห็นของผู้ชม