ค้นหา

ศาลอาญาสั่งจำคุก 5 ปี อดีตผอ.โรงเรียน โกงเงินอาหารกลางวัน

สืบเนื่องจาก น.ส.ก ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสุมุ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดฐานทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน วงเงิน 2 แสนบาท ที่ได้รับมอบจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่กลับนำไปเป็นประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนพร้อมความเห็นให้อัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อพิจารณาดำเนินคดีอาญาต่อแล้ว

ล่าสุด ป.ป.ช. เผยแพร่ผลคดีชี้มูลความผิด น.ส.ก อดีตผอ.โรงเรียนบ้านโคกสุมุ จังหวัดนราธิวาส เบียดบังเงินทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบ ภาค 9 พิพากษา ลงโทษจำคุก 5 ปี คืนเงิน 2 แสน

โดย เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา น.ส.ก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุมุ ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กรณีเบียดบังเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 161 ตาม พรป. ปปช. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 123/1 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 

โดยความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 มีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 พรป. ปปช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษ มาตรา 147 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด คือ จำคุก 5 ปี ให้จำเลยคืน เงิน 200,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านโคกสุมุ ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมลงมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด จะไม่อุทธรณ์คำ พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ที่มา ; ให้ความรู้

ความเห็นของผู้ชม