ค้นหา

พักใช้ตั๋วครู มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียน และครูข่มขืนนักเรียนด้วย

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวภายหลังการประชุม กมว.ว่า ที่ประชุมมีมติพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของข้าราชการครู 6 ราย และพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 รายรวม 7 รายเป็นเวลา 60 วัน ประกอบด้วย

กรณีข้าราชการครูที่ร่วมกันกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจ.มุกดาหาร จำนวน 5 ราย และครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีพฤติกรรมแชทพูดคุยกับนักเรียนหญิงชั้น ม.5 เชิงชู้สาว จำนวน 1 ราย รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง จ.เพชรบูรณ์ที่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียนในห้องเรียน จำนวน 1 ราย

ขณะเดียวกัน กมว.ยังได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งหากผลสอบข้อเท็จจริงสรุปว่าข้าราชการทั้ง 7 รายกระทำความผิดจริงก็จะต้องถูกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีไม่สามารถไปสมัครเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนแห่งไหนได้อีก รวมถึง กมว.จะขึ้นแบลคลิสต์ห้ามเป็นครูตลอดชีวิต  เพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ที่คนเป็นครูมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ที่ประชุมส่งหนังสือตักเตือนครูที่แสดงความเห็นโพสต์ให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพครูจำนวน 5 รายที่ถูกกล่าวโทษว่าร่วมกันกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปีที่ จ.มุกดาหารด้วย เนื่องจากครูจะต้องคำนึงกาลเทศะว่าเวลาไหนควรทำอะไร ซึ่งที่สำคัญจะต้องคำนึงถึงความเป็นครูและทำให้สังคมยอมรับ โดยการส่งหนังสือตักเตือนครั้งนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างให้ครูทั่วประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของครู ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนของครูทั้ง 5 รายกมว.ต้องขอรอดูผลการสอบสวนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ก่อนว่าผู้บริหารโรงเรียนกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่ อีกทั้งมีส่วนรู้เห็นหรือช่วยเหลือกลุ่มครูทั้ง5 รายหรือไม่ ซึ่งหากพบมีความผิดจริง กมว.จะนำมาพิจารณาโทษอีกครั้ง

ที่มา ; ไทยโพสต์ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ข่าวเดียวกัน 

ผิดจริงแบนเป็นครูตลอดชีวิต กมว.ฟันพักตั๋ว5พ่อพิมพ์

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยภายหลังการประชุมกมว.ว่า ที่ประชุมมีมติพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของข้าราชการครู 6 ราย และพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 รายรวม 7 รายเป็นเวลา 60 วัน 

ประกอบด้วย กรณีข้าราชการครูที่ร่วมกันกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจ.มุกดาหาร จำนวน 5 ราย และครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีพฤติกรรมแชทพูดคุยกับนักเรียนหญิงชั้นม.5 เชิงชู้สาว จำนวน 1 ราย รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งจ.เพชรบูรณ์ที่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียนในห้องเรียน จำนวน 1 ราย 

ขณะเดียวกัยังได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งหากผลสอบข้อเท็จจริงสสรุปว่าข้าราชการทั้ง 7รายกระทำความผิดจริงก็จะต้องถูกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีไม่สามารถไปสมัครเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนแห่งไหนได้อีก รวมถึงกมว.จะขึ้นแบลคลิสต์ห้ามเป็นครูตลอดชีวิต  เพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ที่คนเป็นครูมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ประธานกมว. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมส่งหนังสือตักเตือนครูที่แสดงความเห็นโพสต์ให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพครูจำนวน 5 รายที่ถูกกล่าวโทษว่าร่วมกันกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปีที่จ.มุกดาหารด้วย เนื่องจากครูจะต้องคำนึงกาลเทศะว่าเวลาไหนควรทำอะไร ซึ่งที่สำคัญจะต้องคำนึงถึงความเป็นครูและทำให้สังคมยอมรับ 

โดยการส่งหนังสือตักเตือนครั้งนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างให้ครูทั่วประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของครู ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนของครูทั้ง 5 รายกมว.ต้องขอรอดูผลการสอบสวนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ก่อนว่าผู้บริหารโรงเรียนกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่ อีกทั้งมีส่วนรู้เห็นหรือช่วยเหลือกลุ่มครูทั้ง5 รายหรือไม่ ซึ่งหากพบมีความผิดจริงกมว.จะนำมาพิจารณาโทษอีกครั้ง

ที่มา; เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

ความเห็นของผู้ชม