ค้นหา

บอร์ด ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์สอบ ภาค ค. สามารถบรรจุข้ามจังหวัดได้

20 พฤษภาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2563 ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญๆ

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่จะให้มีการจัดสอบในปี 2563 นี้ เฉพาะในส่วนของการสอบ ภาค ค.ได้มีการปรับวิธีการสอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้งบประมาณการจัดสอบ ลดขั้นตอนการดำเนินการสอบ และเพื่อให้ได้ครูมาปฏิบัติการสอนได้ทันตามความต้องการของสถานศึกษา

ทั้งนี้ ให้มีการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยไว้ เพื่อเรียกบรรจุเป็นครูผู้ช่วยให้ได้มากที่สุด หากมีตำแหน่งว่างขึ้น และให้บรรจุข้ามจังหวัดที่มีความต้องการได้ด้วย เพื่อดูแลผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีไว้ และผู้ที่กำลังจะสอบครูผู้ช่วยให้มีโอกาสได้เป็นครูตามที่ต้องการ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเคยเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ. มาแล้วครั้งที่ผ่านมา แต่มีประเด็นในการสอบภาค ค. ซึ่งเดิมการสอบภาค ค จะเอาผลการสอบภาค ก. และการสอบภาค ข. ที่มีผลการสอบผ่าน 60% แล้วนำมาเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย หากมีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง ก็จะเรียกภาค ค. ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 เพื่อมาสอบภาค ค แต่การสอบตรงจุดนี้หลายฝ่ายกังวลว่า หากโรงเรียนใดมีตำแหน่งว่างก็ให้เรียกมาสอบจะทำให้เกิดความล่าช้า และเสียงบประมาณในกาดำเนินการมาก และมีความห่วงใยเรื่องความไม่โปร่งใส

ที่ประชุมจึงได้มีการปรับหลักเกณฑ์การสอบใหม่ โดยหลักสูตรการสอบให้มีการสอบภาค ก. , ข. , และ ค. เหมือนเดิม และให้มีสาระเหมือนเดิม แต่จะปรับ 2 ประเด็น

โดยประเด็นที่ 1 จะเอาคะแนนภาค ก. และภาค ข. ที่ผ่าน 60% มาประกาศเรียงลำดับเลขที่นั่งสอบ จากนั้นก็ให้ทุกคนที่ผ่านภาค ก. และ ข. 60% ไปสอบภาค ค. โดยมีกรรมการกลางชุดเดิมดำเนินการจัดสอบ แต่จะให้ทุกคนในภาค ก. และภาค ข. ที่ผ่าน 60% มาประเมินภาค ค. โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ส่งแฟ้มสะสมงาน เกี่ยวกับประวัติการศึกษา ผลงานในวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา การเข้าถึงชุมชนและมีจิตอาสา และดูความสามารถในด้านการสอน โดยกรรมการที่สอบสัมภาษณ์ จะดูแฟ้มสะสมผลงาน จะไม่ทราบคะแนนของผู้สอบเลยว่ามีคะแนนเท่าไร และอยู่ลำดับที่เท่าไร

เมื่อสอบประเมินภาค ค. แล้ว จึงนำคะแนนไปบวกกับคะแนนภาค ก. และภาค ข. หากมีตำแหน่งว่างก็เรียกบรรจุตามลำดับคะแนนที่สูงไปหาต่ำได้เลย ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้เกิดความสบายใจกับผู้เข้าสอบได้มากขึ้น และจะทำให้ความสับสนในการดำเนินการลดน้อยลง

สำหรับกรรมการกลางที่ดำเนินการสอบประเมินภาค ค มี 5 คน ประกอบด้วย ผอ.โรงเรียน ครูที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในสาขาวิชาเอกนั้น และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาจากส่วนราชการที่เป็นหน่วยสอบ ผู้แทนจาก ก.ค.ศ. และที่ กศจ.เสนอมา เพื่อตอบโจทย์และให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และเพื่อให้ได้คุณครูที่เป็นคนเก่งคนดีเข้ามาในระบบการศึกษา

 

ที่มา ; แนวหน้า วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ข่าวเกี่ยวกัน

ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยภาค ค

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 ในส่วนของการสอบภาค ค เพื่อต้องการทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ ส่วนการขึ้นบัญชีผู้สอบบรรจุได้ก่อนหน้านี้นั้นเรากำลังพยายามเรียกมาบรรจุลงตำแหน่งว่างให้ได้มากที่สุด พร้อมกับประสานงานให้ผู้ที่มีการขึ้นบัญชีไว้ได้บรรจุแต่งตั้งข้ามจังหวัดได้ด้วย 

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนของการประเมิน ภาค ค ซึ่งใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการทดสอบการปฏิบัติการสอน เนื่องจากก.ค.ศ.พบว่าวิธีการประเมิน ภาค ค คือ การกำหนดให้มีการประเมินภาค ค ทุกครั้งเมื่อมีตำแหน่งว่าง อาจทำให้ไม่สามารถได้ครูมาปฏิบัติการสอนได้ทันตามความต้องการของสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการดำเนินการสอบ และต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก หากต้องมีการประเมินภาค ค ทุกครั้งที่มีตำแหน่งว่าง

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ปรับปรุงรายละเอียดในการสอบภาค ค คือ ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันแจ้งระดับการศึกษา และระดับชั้น ไว้ในใบสมัครสอบ เพื่อให้โอกาส ในการเตรียมความพร้อมในการสอบสาธิตปฏิบัติการสอน  พร้อมกำหนดให้ผู้ผ่านการสอบภาค ก และภาค ข ทุกคนเข้ารับการประเมินภาค ค ในคราวเดียวกัน และให้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นบัญชีของ กศจ. โดยให้บรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อให้มีครูปฏิบัติการสอนทันทีเมื่อมีตำแหน่งว่าง รวมถึงกำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณากำหนดคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนเป็นพิเศษได้

หลักการสำคัญของวิธีการประเมิน ภาค ค ใช้วิธีการประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่มาจากผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะมีคณะกรรมการ 3 ชุดให้เลือก ดังนั้นถือว่าเป็นการป้องกันการช่วยเหลือกันได้อย่างแน่นอน เนื่องจากผู้สอบจะไม่รู้จักกรรมการว่าเป็นใครมาจากไหนบ้าง” 

 

ที่มา ; เดลินิวส์ พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

ความเห็นของผู้ชม