ค้นหา

สพฐ.แจ้งกำหนดการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 2563

สพฐ.แจ้งกำหนดการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งให้กับสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2563 ดังนี้ 

ที่มา ; สพร.สพฐ.

ความเห็นของผู้ชม