ค้นหา

กมว.เปิดทางครูที่ยังไม่เคยขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถขอรับได้

รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.) ครั้งที่ 6/2563 ว่า  ที่ประชุมได้พิจารณาถึงผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนที่ พ.ร.บ.ครู จะมีผลบังคับใช้ ในปี 2546 โดยใน พ.ร.บ.ครู กำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2546 จะได้ใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว แต่ในอดีตที่ผ่านมามีครูบางคนที่มีสิทธิ์ได้รับแต่ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ก็ทำหน้าที่ครูมาโดยตลอด เมื่อจะกลับมาขอแต่เลยระยะเวลาที่หมดกำหนดไปแล้ว เช่น กำหนดว่าจะต้องขอภายใน 5 ปี แต่ครูไม่ได้ขอ ซึ่งกรณีนี้มีหลายราย

ดังนั้น ทาง กมว.จึงได้เร่งรัดให้ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่งปรับแก้ประกาศ ทั้งนี้ เพื่อให้ครูที่ไม่ได้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อนเลย ได้มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนั้น หากคุรุสภาปรับแก้และประกาศออกมาเมื่อใด ครูก็สามารถมาขอได้ เพราะเป็นสิทธิ์ที่ครูควรจะได้รับ ซึ่งอดีตคุรุสภาออกให้ไม่ได้เพระขัดกับประกาศที่ว่าต้องขอให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี

ประธาน กมว.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม กมว.ได้พิจารณาเห็นชอบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 9,995 ราย แบ่งเป็น

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 9,292 ราย 
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 621 ราย 
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 50 ราย 
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 32 ราย

นอกจากนี้ เห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอีก จำนวน 17,192 ราย ดังนี้

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 16,161 ราย
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 879 ราย
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 56 ราย
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 96 ราย

ที่มา ; ไทยโพสต์ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม