ค้นหา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

  • ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง ศึกษาธิการจังหวัด 17 อัตรา รองศึกษาธิการจังหวัด 41 ตำแหน่ง
  • รับสมัคร 17-23 มิถุนายน 2563
  • วันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และอื่นๆ ตามที่จะประกาศต่อไป

 

คลิกประกาศรับสมัคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด(คุณสมบัติเพิ่มเติม)

 

 

16/2563 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ความเห็นของผู้ชม