ค้นหา

ก.พ.กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้เผยแพร่ "ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 (ใหม่ ) โดยมีเนื้อหาดังนี้

·       การสอบ ภาค ก.พิเศษ หรือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 (เดิมกำหนด 29 มีนาคม 2563)

·       การสอบ E-EXAM หรือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18-22 กันยายน 2563 (เดิมกำหนด 27 - 31 มีนาคม 2563 )

·       การสอบภาค ก. หรือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 27 กันยายน 2563 (เดิมกำหนด 28 มิถุนายน 2563 )

 

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. อาจปรับแผนดำเนินกิจกรรมการสอบได้ตามความเหมาะสม และสำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป
.


ติดตามรายละเอียดและข่าวสารการสอบได้ที่
www.ocsc.go.th  ocsc2.job.thai.com

ความเห็นของผู้ชม