ค้นหา

กำหนดการและแนวทางดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๓

สพฐ.แจ้งกำหนดการและแนวดำเนินการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 3220 ,3221 ,3222 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

คลิกอ่าน สพฐ.แจ้งกำหนดการและแนวทางดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๓

ความเห็นของผู้ชม