ค้นหา

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

คลิกดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

ความเห็นของผู้ชม