ค้นหา

เสมา1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย หาข้อมูลปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือก

11 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยนายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

นายณัฏฐพล กล่าวว่า การสอบครูผู้ช่วยภาคพิเศษ ผู้สอบซึ่งเป็นครูอัตราจ้างอยู่แล้ว แต่ต้องการบรรจุเป็นข้าราชการ ก็เห็นความตั้งใจของทุก ๆคนที่มาทำการสอบในวันนี้ และจากที่มีโอกาสได้ดูเนื้อหารสาระของการเตรียมการสอบ ก็ต้องยอมรับว่าผู้สอบมีข้อมูลที่เยอะพอสมควร ก็เป็นภาระสำหรับคุณครูถ้าหากต้องสอนด้วยแล้วก็พยายามจะสอบบรรจุด้วย ก็คงต้องเป็นอะไรที่กระทรวงศึกษาธิการต้องดูต่อไปว่าจะทำอะไรที่สร้างความเหมาะสมได้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศไทย

ความตั้งใจของผู้มาสอบผมไม่กังวลอยู่แล้ว ผมเห็นสมุดที่เขาเตรียมมาสอบโน๊ตต่างๆ หนังสือทุกเล่มวันนี้ที่ได้หยิบดู ก็มีการเขียนโน้ตไว้ แสดงให้เห็นว่าคุณครูเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนได้นอน เพราะว่าในการเตรียมสอบก็เหมือนนักเรียนทั่วๆไป ที่เราเคยทำกันอยู่ สำหรับในภาพรวมการสอบวันนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมในการจัดการในการสอบครั้งนี้ ก็คิดว่าเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า  ใวันนี้ได้มีโอกาส ถามคนที๋มาสอบในเรื่องของการเตรียมการเรียนการสอนช่วง covid ก็เหมือนกับที่เราทราบกันดีว่าโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีความลำบากในการบริหารจัดการการเรียนการสอนอยู่พอสมควร ยืนยันหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องของเวลาที่คุณครูต้องเตรียมตัวในการเรียนการสอน มีการสอบเป็น 2 กะในโรงเรียนใหญ่ ๆ ฉะนั้น ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางโรงเรียน ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องพิจารณา ไม่งั้นภาระของคุณครูในช่วงที่สอนถึงแม้จะมีปิดเทอมก่อนหน้านี้ หรือว่าหลังจากนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นภาระที่หนักพอสมควร ก็เป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการการการเรียนการสอนของครูในช่วง covid นี้ ซึ่งเป็นอะไรที่เราต้องปรับตัวในทุกภาคส่วน ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า จากการพูดคุยกับผู้มาสอบ ก็ได้เล่าถึงเนื้อหาสาระที่สอบว่ามีมาก และหลายๆเรื่องก็เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งรู้ไว้ก็ดี แต่การจะเอามาเป็นตัววัดในการที่จะคัดเลือกคุณครูที่สอนอยู่แล้ว ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอน 7 ปี 10 ปี ก็เป็นเรื่องที่เราต้องกลับไปทบทวน อะไรที่เราคิดว่าเราสามารถปรับปรุงได้ อะไรที่เราคิดว่าสร้างความเหมาะสมได้ เราต้องดู ก็เป็นอะไรที่ได้มาเห็นจากสถานการณ์จริง จากข้อมูลจริงและได้พูดคุยกับคุณครูหลายท่านก็สามารถนำไปประกอบแนวคิดที่เหมาะสมได้  ซึ่งความซับซ้อนของกระบวนการบรรจุมีมากกว่าการสอบ และก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะตัดสินด้วยวิธีอะไร แต่จากที่ตนได้พูดคุยกับผอ.โรงเรียนหลายๆท่านว่าสามารถตัดสินได้ไหมว่าคุณครูที่เป็นครูสอนในโรงเรียนมา 7 ปี 10 ปีแล้ว เป็นครูที่มีความสามารถสมควรจะบรรจุเป็นข้าราชการไหม ถ้าหากว่าไม่มีความลำเอียง ตัดสินด้วยเนื้อหาของเนื้องานจริงๆ ในอนาคตต้องมีตัววัดที่ชัดเจนกว่าปัจจุบัน แต่ความจริงก็น่าจะตัดสินใจได้ เพราะว่าประสบการณ์ของคุณครูที่ทำงานมาแล้วหลายปีก็น่าจะบ่งบอกความสามารถของครูคนนั้นได้ ส่วนกระบวนการสอบต่างๆก็เป็นขั้นตอนที่เราทำกันอยู่  แต่ผมดูแล้วเหมือนกับสอบของนักเรียน เป็นการท่องจำ แต่พอถึงเวลาได้เอามาใช้จริงหรือเปล่า ดังนั้น ก็เป็นแนวคิดที่ต้องเอามาประกอบการตัดสินใจในอนาคต

ในอนาคตกระทรวงศึกษาฯต้องทบทวนถึงความเหมาะสม ว่าเราจะหาคุณครูที่มีความสามารถ คุณครูที่ตรงกับวิชาเอกมาสอนได้ได้เต็มที่หรือเปล่า ก็กลับมาเรื่องของฐานข้อมูลใหญ่ที่เราต้องมีความเข้มข้นมากกว่านี้ ว่าปัจจุบันแต่ละโรงเรียนมีคุณครูที่มีทักษะด้านต่างๆอะไรบ้าง และมีความขาดแคลนอะไรบ้าง วันนี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลทั่วทั้งประเทศยังต้องปรับปรุง” รมว.ศธ. กล่าว 

ด้านนายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำหรับการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยในภาพรวมทั่วประเทศ เปิดสอบใน 77 จังหวัด มีตำแหน่งว่าง 4,697 อัตรา กลุ่มวิชาที่เปิดสอบจำนวน 89 กลุ่มวิชา มีผู้สมัครจำนวน 22,490 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ 22,397 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ นครราชสีมา เชียงใหม่ ศรีสะเกษ สกลนคร และอุบลราชธานี 

ในส่วนของจังหวัดสงขลา จัดสอบที่โรงเรียน  วรนารีเฉลิม มีผู้สมัครสอบ 366 คน แบ่งเป็น เขตพื้นที่ปกติ 236 คน และเขตจังหวัดชายแดนใต้ 130 คน เปิดสอบใน 17 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา ดนตรีสากล ดนตรีไทย คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย การประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว ภาษามลายู และดุริยางคศาสตร์สากล 

ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยสอบข้อเขียนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นการสอบ ภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จากนั้นสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ต่อไป

ขณะที่นางสาวจาริณี พลเรือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ อ.เทพา จ.สงขลา เดินทางมาสอบครูผู้ช่วย เอกสังคมศึกษา กล่าวว่า เป็นครูผู้ช่วยมา 8 ปี ก่อนนี้เคยสมัครสอบครูผู้ช่วยมาแล้ว 3 ครั้งแต่ไม่ติด ซึ่งเอกสังคมศึกษาจะเปิดรับน้อยมาก  ส่วนใหญ่จะเปิดสอบเอกอื่น เช่น เอกภาษาอังกฤษ เอกคณิตฯ ประกอบกับตนมีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือน้อยด้วย เพราะต้องรับผิดชอบข้อมูลเด็กรายบุคคลดู และดูแลเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่มาเรียนร่วมกับเด็กปกติ สำหรับการสอบครั้งนี้ก็มีความคาดหวัง ถึงแม้อัตราการแข่งขันจะสูงถึง 1 ต่อ 26 ก็ตาม 

ที่มา ; แนวหน้า วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

 

ข่าวเกี่ยวกัน

สอบครูผู้ช่วย สพฐ. เริ่มส่งกลิ่นซื้อขายตำแหน่ง อำนาจส่งนิติกร ตามติดใกล้ชิด

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีความจำเป็นหรือที่มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2563 ณ ที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา ซึ่ง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

โดยนายอำนาจ  กล่าวว่า สพฐ.ขอย้ำว่าในการสอบดังกล่าวห้ามมีเรื่องการทุจริตอย่างเด็ดขาด เนื่องจากขณะนี้มีกระแสข่าวรายงานว่ามีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้น รวมถึงการเปิดติวข้อสอบโดยข้าราชการ สพฐ. ดังนั้นเรื่องนี้หากเราตรวจสอบพบว่ามีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจะต้องมีโทษทางวินัยอย่างแน่นอน ซึ่งตนได้มอบหมายฝ่ายนิติกรของ สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว เพราะตนให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริต และต้องการคนเก่งมีความสามารถเข้ามาสู่วงการศึกษา

สำหรับปีนี้เป็นการเปิดสอบทั้งหมด 77 กศจ.โดยมีผู้สมัครสอบจำนวน 22,490 คน มีตำแหน่งว่าง 4,697 อัตรา กลุ่มวิชาที่เปิดสอบ 89 กลุ่มวิชา ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบรวมทั้งสิ้น 22,397 คน ส่วนการออกข้อสอบได้จ้างสถาบันอุดมศึกษาออกทั้งหมด 76 กศจ. และออกข้อสอบเอง 1 กศจ. ทั้งนี้สอบข้อเขียนวันที่ 11 กรกฎาคม สอบสัมภาษณ์วันที่ 12 กรกฎาคมและประกาศผลสอบคัดเลือก 16 กรกฎาคม 

ที่มา ; ไทยโพสต์ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม