ค้นหา

ประกาศรับสมัครและเลื่อนวันสอบรองศึกษาธิการและศึกษาธิการจังหวัด

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน (ภาค ก) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด และ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติม

คลิกรายละเอียด >>>

ความเห็นของผู้ชม