ค้นหา

คู่มือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ.การตีความ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกดาวน์โหลด  แนววินิจฉัย ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ความเห็นของผู้ชม