ค้นหา

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สพฐ (ข้อมูล DMC)

 

คลิกดาวน์โหลด แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (Data Management Center : DMC) >>>

ความเห็นของผู้ชม