ค้นหา

ก.ค.ศ.คุรุสภาและ สพฐ.ร่างหลักเกณฑ์ประมวลจริยธรรมครูใหม่

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีนโยบาย เรื่อง การแก้ไขปัญหาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครู ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งเรื่องชู้สาว กระทำอนาจาร พฤติกรรมล่อลวง และล่วงละเมิดคุกคาม รวมถึงมีความต้องการให้ขจัดบุคคลเหล่านี้พ้นวงการศึกษานั้น ในส่วนของสำนักงาน ก.ค.ศ.ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู โดยที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ดำเนินการร่วมกับคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการหามาตรการที่จะดูแลเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้วงการศึกษามีความเสื่อมเสียไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและปราบปราม

สำหรับมาตรการป้องกันนั้นขณะนี้ ก.ค.ศ.กำลังยกร่างหลักเกณฑ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ....ขึ้น ซึ่งร่างดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำเป็นคู่มือคำอธิบาย และตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมและหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้หากร่างดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานผู้ใช้ครูอย่างสพฐ.ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นข้าราชการที่ดีมีจริยธรรมต่อไปได้อย่างแน่นอน 

ที่มา ; ไทยโพสต์ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ความเห็นของผู้ชม