ค้นหา

สอบครูผู้ช่วยไร้ปัญหาแม้พบเบาะแสการเปิดติวสอบ

ลขาธิการกพฐ. ตรวจสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย วันที่ 29-30 ส.ค. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ก่อนหน้าวันสอบเจอเบาะแสจัดติวข้อสอบเกิดขึ้น แต่ไร้ปัญหา เพราะไม่ใช่เนื้อหาข้อสอบที่ออกโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กทม. เวลา 09.00 น.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ปี พ.ศ.2563  โดยดร.อำนาจ กล่าวว่า การสอบแข่งขันครั้งนี้จัดสอบระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค.โดยในวันที่ 29 ก.ค.จัดสอบ 3 วิชา ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้การเป็นข้าราชการที่ดี ส่วนวันที่ 30 ส.ค.เป็นการจัดสอบวิชาเอก และมาตรฐานความรู้ในการจัดการเรียนการสอน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดสอบใน 66 จังหวัด 171 แห่งทั่วประเทศ มีตำแหน่งว่าง 3,136 อัตรา กลุ่มวิชาที่เปิดสอบ 55 กลุ่มวิชา มีผู้สมัครสอบ 159,641 คน และผู้มีสิทธิ์สอบ 159,357 คน หลังจากนั้นจะมีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบภาคปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประมาณ 40 นาที ทั้งนี้ประกาศผลวันที่ 7 ก.ย.พร้อมขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี ซึ่ง สพฐ.เชื่อว่าเราจะได้ใช้ครูทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการในเดือนต.ค.นี้อย่างแน่นอน

เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับภาพรวมการจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งก่อนการวันสอบแข่งขันสพฐ.ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการจัดติวข้อสอบเกิดขึ้น รวมถึงมีการซื้อขายตำแหน่ง แต่เมื่อเราส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบก็พบว่าการติวข้อสอบนั้นไม่ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ผู้รับผิดชอบการออกข้อสอบแต่อย่างใด ดังนั้นถือว่าไม่ได้มีผลกระทบกับการสอบครั้งนี้ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า มสด.มีความเชี่ยวชาญในการออกข้อสอบและเนื้อหาข้อสอบจะต้องตอบโจทย์การได้ครูที่มีความพร้อมด้านทักษะในโลกศตวรรษที่ 21 ด้วย อีกทั้งนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กำชับมาแล้ว การสอบครั้งนี้จะต้องโปร่งใส หากพบการทุจริตหรือซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้นจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอน

สำหรับสนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 1,525 คน และการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม นอกจากนี้สนามสอบได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้เข้าสอบทุกคน และเตรียมเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดย สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้กับชับให้ดูแลความเรียบร้อย หากพบความเสี่ยง ปัญหา หรืออุปสรรค ให้รายงานสถานการณ์ต่างๆทราบทันทีดร.อำนาจ กล่าว

ที่มา ; เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

 

ข่าวเกี่ยวกัน

ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วยวันที่2 คัดกรองโควิดเข้ม-ไร้ทุจริต

30 สิงหาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 1,550 คน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้เข้าสอบทุกคน และเตรียมเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นอย่างดี

สำหรับวันนี้เป็นการสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ทั้งนี้ สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้กำชับให้ดูแลความเรียบร้อย หากพบความเสี่ยง ปัญหา หรืออุปสรรค ให้รายงานสถานการณ์ต่างๆให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยทันที และจากการตรวจเยี่ยมพบว่าการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการสอบแข่งขันครั้งนี้เปิดสอบใน 66 หน่วยสอบ 171 แห่ง ทั่วประเทศ มีตำแหน่งว่าง 3,136 อัตรา กลุ่มวิชาที่เปิดสอบ 55 กลุ่มวิชา มีผู้สมัครสอบ 159,641 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ 159,357 คน 

ที่มา ; แนวหน้า วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม