ค้นหา

สอศ. ส่ง ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครครูผู้ช่วยอาชีวะ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว16) สังกัด สอศ. จำนวน 1,942 อัตรา แบ่งเป็นการรับสมัครคัดเลือกเขตทั่วไป กลุ่มวิชาที่เปิดรับ 71 กลุ่มวิชา 1,869 อัตรา และรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร 30 กลุ่มวิชา จำนวน 73 อัตรา เปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 1-7 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น

มีผู้สนใจสมัครคัดเลือกจำนวนมาก และจากการตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือกบ้างข้ออาจจะมีปัญหากับผู้สมัคร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจึงได้เสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.สอศ.) พิจารณา ซึ่งทาง อ.ก.ค.ศ.สอศ.มีมติส่งเรื่องสอบถามไปยังคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อีกครั้ง

สำหรับประเด็นคุณสมบัติที่ยังไม่ชัดเจน เช่น

  • ครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สามารถสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ได้หรือไม่ เพราะครูอาชีวศึกษาเอกชนเองก็คิดว่า ตัวเองน่าจะมีสิทธิเพราะย้ายมาอยู่ในสังกัด สอศ.แล้ว  
  • เจ้าหน้าที่ธุรการที่ไม่ได้ปฏิบัติการสอนสามารถสมัครได้หรือไม่ รวมถึงการนับชั่วโมงการสอนในช่วง 2-3 ปีจะนับอย่างไร

ทั้งหมดนี้คือประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน จึงส่งเรื่องสอบถามไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อขอความชัดเจนต่อไป ซึ่งจากนี้ สอศ. ต้องรอการตอบกลับจาก ก.ค.ศ. และเดิมที่ สอศ.เตรียมจะเปิดสอบในช่วงเดือนกรกฎาคม แต่เมื่อหลักเกณฑ์ยังไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถเปิดสอบได้ ทั้งนี้หาก ก.ค.ศ.ตอบกลับมาภายในกลางเดือนกันยายนนี้ สอศ.ก็จะสามารถเปิดสอบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่ง สอศ.จะเร่งรัดเพราะต้องกาาบรรจุแต่งตั้งครูทดแทนอัตราเกษียณให้ได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้

ที่มา ; ไทยโพสต์ 03 กันยายน พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม