ค้นหา

ณัฏฐพล ติงคุรุสภาเคลียร์การเพิกถอนตั๋วครูอย่าอืด

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดทำแผนงบประมาณการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมถึงการขับเคลื่อนแผนงานของเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ที่ได้ผ่านการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่จะต้องมาวางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของคุรุสภาว่าจะมีตัวชี้วัดใดบ้าง ซึ่งตนมอบเป็นแนวทางเบื้องต้นว่าการขับเคลื่อนงานของคุรุสภาจะต้องนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น และการหารายได้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการของงบประมาณคุรุสภาที่ยังขาดความสมดุลอยู่ ขณะเดียวกันอยากให้คุรุสภาประสานงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เรื่องการผลิตและพัฒนาครูด้วย 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนได้ย้ำเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งอยากให้การทำงานระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) และคุรุสภา เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตฯดังกล่าวที่ผ่านมามีระยะเวลานานในการจัดการ จนกลายเป็นว่าเรื่องที่นักเรียนโดนคุกคามทางเพศจากครูกลับไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะเมื่อมีครูกระทำผิดจรรยาบรรณเกิดขึ้นและมีการตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ซึ่งมีข้อมูลลักฐานการทำความผิดของครูอย่างชัดเจนแต่เมื่อกระบวนการมาถึงคุรุสภากลับใช้เวลาเป็นปีในการตัดสินใจกว่าจะเพิกถอนใบอนุญาตฯได้ 

ผมให้ความสำคัญกับข้อมูลการพิจารณาโทษที่ถูกต้องและเป็นธรรม แต่ความถูกต้องและเป็นธรรมรวมถึงความรอบคอบไม่มีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณานานเป็นปีๆแบบนั้น อีกทั้งยังพบว่ามีเรื่องค้างคาจากครูที่กระทำผิดยังวนเวียนอยู่ในวงการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยอย่างมากต่อตัวนักเรียน ซึ่งผมหวังว่าการใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหานี้ของคุรุสภาและกมว.จะทำได้รวดเร็วกว่านี้นายณัฏฐพล กล่าว

ที่มา ; เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ข่าวเดียวกัน

'เสมา1'ชี้การตรวจการเพิกถอนใบอนุญาตครูใช้เวลานาน แนะ คุรุสภา กมว.ทำงานในทางเดียวกัน

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ได้หารือถึงแผนงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และแผนการดำเนินงานของเลขาธิการคุรุสภา หลังจากที่ได้รับตำแหน่ง จะต้องมีการวางแผนการทำงาน เป้าหมายการทำงาน และมีตัวชีวัด ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของเป้าหมายการทำงานให้นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานให้มากขึ้น การหารายได้เพิ่มเติมจากขบวนการต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งตนก็ได้แนะนำไป 2-3 เรื่อง เพื่อนำมาต่อกับความต้องการของงบประมาณที่ยังไม่สมดุลย์ และเน้นเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งที่ผ่านมาใช้เวลาในการดำเนินการต่าง ๆนานจนถึงขนาดไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาต เพราะใช้เวลาตรวจสอบนานเกินไป รวมถึงเรื่องที่ยังค้างคาอยู่ทำให้เกิดการคุกคามในหลาย ๆส่วนที่ไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไข

เท่าที่ผมติดตามเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ผ่านมาขั้นตอนในการสืบค้นข้อเท็จจริงเหมือนจะใช้ระยะเวลานานจนทำให้ไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งที่จริงแล้วเมื่อเรื่องมาถึงคุรุสภาแล้ว ก็แสดงว่าเรื่องได้ผ่านขบวนการต่างๆมาพอสมควร ผมยังให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความรอบครอบ แต่ความถูกต้องและความรอบครอบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเป็นปีในการตัดสินใจ หลังจากที่มีข้อมูลมาครบถ้วนแล้วก็แค่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ อย่างไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา ส่วนเรื่องที่ยังค้างคาอยู่ 

ซึ่งบางเรื่องทำให้คุณครูที่ถูกกล่าวหา หรือกระทำความผิดยังวนเวียนอยู่ในระบบการศึกษาไทย ซึ่งก็ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ถ้าอยู่ในคดีความต่างๆก็อาจจะไม่ทำอะไรที่ไม่เหมาะสม แต่ผมก็ต้องป้องกันไว้ก่อน ดังนั้น ก็ต้องพิจารณาขนวนการต่าง ๆไปตามกฏระเบียบ ผมย้ำให้ใช้กฏระเบียบที่มีอยู่ ซึ่งกระทรวงศึกษาฯมีกฏระเบียบทุกอย่างอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่า ดังนั้น เรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้คุรุสภา และ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.)ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น และให้ขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกันรมว.ศธ. กล่าว

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เน้นการประสานงานกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในเรื่องหลักสูตรการพัฒนาครู ซึ่งวันนี้กระทรวงศึกษาฯได้ปรับเปลี่ยนนโยบายไปพอสมควรเพิ่มความเข้มข้นในหลาย ๆด้าน รวมถึงหลักสูตรสมรรถนะต่าง ๆซึ่งในส่วนของ อว.ก็ได้ปรับการพัฒนาครูไปแล้ว 

ที่ให้ คุรุสภาประสานงานกับ อว.เพื่อจะได้ทราบว่าในการสอบต่าง ๆมีความเข้มข้นมากขึ้น ฉะนั้น การ เตรียมความพร้อมตรงนั้นจึงต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันรมว.ศธ. กล่าว 

ที่มา ; เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม