ค้นหา

เร่งบรรจุทดแทน หลังเปิดสถิติครูเกษียณ 30 ก.ย. นี้ ร่วม 2.6 หมื่นราย

จากสถิติจะเห็นได้ว่า อัตราครูเกษียณค่อนข้างมีจำนวนมาก จึงน่าจะเป็นช่วงที่บัณฑิต ซึ่งตั้งเป้าหมายจะก้าวสู่ความ เป็นครู มีโอกาสจากการเปิดสอบ บรรจุทดแทนอัตราที่ว่าง ในอัตราแข่งขันไม่มากพอช่วงปี 2566 อัตราครูเกษียณจะลดมาเหลือ 18,256 คน

ในวันที่ 30 ก.ย. 2563 มีข้อมูลข้าราชการครูจะเกษียณราว ๆ 26,372 คน ซึ่งปีที่ผ่านมาจำนวน 28,246 คน และปีหน้า จะมีราว ๆ 23,133 คน จากนั้นปี 2565 ประมาณ 20,983 คน

จากสถิติจะเห็นได้ว่า อัตราครูเกษียณค่อนข้างมีจำนวนมาก จึงน่าจะเป็นช่วงที่บัณฑิต ซึ่งตั้งเป้าหมายจะก้าวสู่ความเป็นครู มีโอกาสจากการเปิดสอบ บรรจุทดแทนอัตราที่ว่าง ในอัตราแข่งขันไม่มากพอ

โดยในช่วงปี 2566 อัตราครูเกษียณจะลดมาเหลือ 18,256 คน จะเริ่มมีอัตราการแข่งขันสูง พอปี 2567 มีจำนวน 14,944 คน มีอัตราว่างน้อยลงมาก ปีต่อมาลดเหลือเพียง 11,299 คน เป็นปีที่บัณฑิตสายครูต้องแข่งขันกันสูง รวมกับกลุ่มที่รอสอบอีกกว่า 2.7 แสนคน มีอัตรารองรับหมื่นกว่าเท่านั้น

จากนั้นตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป อัตราว่างจะต่ำ อยู่ในเกณฑ์ 8,314 คน และ 7,566 คน นั่นคือภายในช่วงปี 2566-2570 เป็นช่วงวิกฤติของบัณฑิตสายครู ประกอบกับการควบรวม ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก การปรับเปลี่ยนรูปแบบ การเรียน การสอน ที่มีการนำระบบออนไลน์เข้ามามากขึ้น

ปกติแต่ละปีจะมีบัณฑิตป้ายแดง สายครูจบออกมา 3-4 หมื่นคน พอถึงช่วงปี 2566 อัตราว่างจากการเกษียณน้อยมาก ดังนั้นต่อจากนี้อีก 3-4 ปี ผู้ที่จะศึกษาต่อสายครู ต้องคิดวางแผนอนาคตให้รอบคอบ ไม่ให้ตกงาน

ถ้าพิจารณาข้อมูลชุดสถิติสอบครูผู้ช่วย อาจสะท้อนแง่มุมจำนวนบัณฑิตที่มุ่งสู่สายงานครูว่า แต่ละปีมีจำนวนมาก เช่นปี 2560 สมัครสอบ 198,683 คน ตำแหน่งว่าง 6,437 ตำแหน่ง สอบผ่าน 29,242 คน เมื่อผ่านตามเงื่อนไขก็ทยอยบรรุและที่เหลือขึ้นบัญชีไว้ พอปี 2561 อัตราว่าง 5,991 ตำแหน่ง สมัครสอบ 185,773 คน สอบผ่าน 58,899 คน ปีที่ผ่านมา มีอัตราสูงถึง 21,636 ตำแหน่งมาสมัครสอบ 159,641 คน สอบผ่านเพียง 10,358 คน ปีนี้จึงเป็นอีกรอบปีที่เปิดสอบ เร่งบรรจุทดแทนอัตราที่ว่างเริ่มเป็นห้วงเวลาเข้าสู่ครูพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จะเห็นอะไร ๆ แปลกใหม่ ในแวดวงครู กับชุดความคิด การนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนของกลุ่มครู ผ่านวิธีการ ที่สื่อสังคมให้คำจำกัดความว่า ธรรมดาโลกไม่จำ

ระดับนโยบาย โดยเฉพาะในจังหวัด ในพื้นที่ต้องให้ความสนใจกับคุณภาพชีวิต ครูผู้สอนด้วย เพราะบางโรงเรียน ตั้งอัตราเงินเดือน 7-8 พันบาท มีผู้สมัครเข้ามาแข่งขันสูง หากชุมชนให้ความร่วมมือ ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก็มีการสนับสนุนงบ มีกองทุนช่วยด้านสวัสดิการให้ครูเหล่านั้นมีกำลังใจ อยู่ได้ในขณะที่ กระบวนการศึกษา บ้านเรา ส่วนหนึ่ง บรรดาครูต้องใช้เวลากับการอบรม ทำรายงาน วุ่นด้านเอกสาร จนแทบไม่มีเวลาสอน แนวโน้ม การเรียนการสอน ต้องนำนวัตกรรม มาใช้จัดการศึกษา เรียนรู้ ให้เกิดทักษะ ความรู้ ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ในสังคมปัจจุบันได้ เพราะการเรียนรู็ตลอดชีวิต ทุกช่วงวัย ต้องยึดผู้เรีน เป็นศูนย์กลาง ผ่านการออกแบบ จัดการของ ครูผู้สอน ครูพันธุ์ใหม่ที่ผ่านเบ้าหลอม ตามแนวทางที่สภาพัฒน์ แนะนำ จุดแข็ง จุดเด่น ในการบูรณาการศึกษาไทยให้เป็นเอกภาพ ยกระดับผู้เรียน ให้ทันยุค ทันสมัย อยู่รอด ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความคาดหวัง ลำดับรองลงมา คือ การปันสุข จากสังคม ทั้งบ้าน ชุมชน ในการเอื้ออาทรต่อครูที่เกษียณ เนื่องจากข้อมูล ด้านสุขภาวะครู พบชีวิตหลังเกษียณ บางส่วนเกิดภาวะซึมเศร้า เครียด กังวล ต้องเปิดพื้นที่ให้มีโอกาสร่วมกิจกรรม ทดแทนหลังการว่างงานช่วงเกษียณ ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย

ที่มา ; ห้องพักครู

ความเห็นของผู้ชม