ค้นหา

เลขาธิการคุรุสภาลั่นจะพาคุรุสภาไปสู่องค์กรยุคสมัยใหม่

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า หลังจากที่ตนเซ็นสัญญา ว่า จ้างให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมานั้น ตนมีนโยบายเร่งด่วนที่พร้อมขับเคลื่อนทันที คือ การนำเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทกับงานของคุรุสภามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครู การขอและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาการร้องเรียนเรื่องขอและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีความล่าช้าส่งผลให้ครูเสียสิทธิการสอบ เพราะการขอและต่อใบดังกล่าวจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคุรุสภาส่วนกลาง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นจากนี้ไปตนคิดว่าจะต้องมีหน่วยงานระดับจังหวัดช่วยกรองงานเรื่องการขอและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนมาส่งต่อให้คุรุสภาอนุมัติจากนั้นให้สิทธิครูสามารถปรินท์ใบอนุญาตฯได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการต่อและขอใบอนุญาตฯได้  

อีกทั้งนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ยังได้มอบนโยบายการทำงานให้แก่ตนว่า การพัฒนาคุรุสภาซึ่งถือเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูจะต้องมีความทันสมัย และบุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครู รวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับครูที่กระทำความผิดจรรยาบรรณร้ายแรงจะต้องดำเนินการให้เร็ว

นายดิสกุล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนจะนำพาองค์กรให้เป็นคุรุสภายุคใหม่ โดยจะประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้การผลิตและพัฒนาครูตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูให้มีมากขึ้น ส่วนปัญหาที่หลายฝ่ายกังวลว่าต่อไปการขอใบอนุญาตฯ จะต้องมีการทดสอบที่เข้มข้นเกิดขึ้นอาจส่งผลให้มีการปลอมแปลงใบอนุญาตฯ ได้นั้น เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลตนได้ตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบเรื่องการปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปลอมแปลงเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีก 

ที่มา ; ไทยโพสต์ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม