ค้นหา

เล็งสอบแข่งขันครูผู้ช่วยประจำปี 2563 รอบสอง ธ.ค.นี้

 นายอัมพร พินะสา รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่าตามที่ได้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2563 โดยมีอัตราว่าง 18,987 อัตรา ซึ่งได้มีการจัดสอบเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นั้น

ขณะนี้มีผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข จำนวนทั้งสิ้น 10,375 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86 ของผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด จำนวนเพียงพอต่อการบรรจุครูแทนอัตราเกษียณในเดือนกันยายนนี้ แต่ตนยังมองว่าเป็นตัวเลขที่ถือว่าน้อยอยู่ 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2563 ในรอบที่ 2 อีกเพื่อเพิ่มจำนวนครูผู้ช่วย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับอัตราที่ว่าง "ผมคิดว่าเราคงหนีไม่พ้นที่จะต้องเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไปขึ้นอีกรอบ เนื่องจากเรายังมีจำนวนอัตราครูที่ว่างอยู่อีกพอสมควร แม้การสอบที่ผ่านมาจะมีการขอใช้บัญชีที่มีอยู่เดิม รวมไปถึงการขอใช้บัญชีของผู้สอบได้แบบข้ามจังหวัดแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เต็มกับจำนวนหรืออัตราที่ว่าง 

ดังนั้นจึงต้องมีการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2563 ในรอบที่ 2 จึงคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดสอบได้ในเดือนธันวาคม นี้ และน่าจะได้คนเข้ามาบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ทันในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อย่างไรก็ตาม เรื่องการสอบครูผู้ช่วยนี้ ผมเตรียมหารือกันระหว่างคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เนื่องจากการสอบครูผู้ช่วยแต่ละครั้งที่ผ่านมา เราพบครูสอบได้จำนวนที่น้อย 

ดังนั้น เราจึงคิดว่าหากมีเปิดสอบครูผู้ช่วย ในภาค ก ไว้หลาย ๆ รอบ เหมือนกับการสอบ ภาค ก ของ ก.พ. ก็จะทำให้ผู้ที่อยากเป็นครูมีตั๋วครู ภาค ก ถือเอาไว้ในมือก่อน จากนั้นจะไปบรรจุอยู่ที่โรงเรียนใดก็ให้ดำเนินการจัดสอบภาค ข และภาค ค ต่อไป" รักษาราชการ เลขาธิการ กพฐ.กล่าว. 

ที่มา : ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

ความเห็นของผู้ชม