ค้นหา

เป็นครูผู้ช่วย กทม.ครบ 8 ปี ถึงจะโอนเป็นครูที่อื่นได้

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ เป็นครูผู้ช่วย สังกัด กทม. หากบรรจุแล้ว ต้องเป็นข้าราชการครู กทม. ไม่น้อยกว่า 8 ปี จึงขอโอนไปรับราชการสังกัดอื่นได้ 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น หลาย ๆ ท่านคงทราบเกี่ยวกับประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปแล้ว และก็จะทำการเรียกบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ในเร็ว ๆ นี้ (วันที่ 29 - 30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย. 2563) จำนวน 585 อัตรา ตามประกาศแล้ว

ผู้ที่จะทำการขอโอนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่น จะต้องเป็นข้าราชการครูฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 8 ปี นับถึงวันขอโอนรวมถึงการขอโอนไปกรณีสอบแข่งขันได้ เว้นแต่การลาออกจากราชการ และต้องแจ้งความประสงค์ขอโอนให้สำนักการศึกษาทราบล่วงหน้า 1 ปี (เมื่ออยู่ครบ 7 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ได้) เพื่อเป็นการวางแผนการทดแทนอัตราว่างและการพัฒนาบุคลากรต่อไปความเห็นของผู้ชม