ค้นหา

คุรุสภาปรับรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดรูปแบบการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นรูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ “KSP School” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

โดยสถานศึกษาที่ยื่นคำขอสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนผ่านระบบ “KSP School” ตั้งแต่การยื่นคำขอ การตรวจสอบสถานะคำขอ รวมทั้งสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอการจัดพิมพ์และจัดส่งจากคุรุสภา

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เพื่อมิให้ผู้ถือหนังสืออนุญาตฯ ประสบปัญหาในการนำเอกสารไปใช้หรืออ้างอิงในการติดต่อหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน คุรุสภาจึงได้ปรับรูปแบบการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นรูปแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ โดยคำขอที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จะสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ แบบใหม่ได้ ผ่านทางระบบ KSP School สำหรับหนังสืออนุญาตฯ แบบเดิมยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ หรือย้ายสถานศึกษา

สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครใช้ระบบ KSP School เพื่อขอหนังสืออนุญาตฯ สามารถสมัครได้ https://school.ksp.or.th โดยศึกษาวิธีการสมัครสมาชิกและการเข้าใช้งานระบบจากเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th เมนู “บริการประชาชน” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2304 9899 กด 2

 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ความเห็นของผู้ชม