ค้นหา

คุรุสภาจะไม่ส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แล้ว

ทราบข่าวส่าคุรุสภาจะไม่การจัดส่งเอกสาร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทางไปรษณีย์ให้ผู้แจ้งความประสงค์ขอ  ซึ่งหลายท่านอาจยังไม่ทราบ มีรายละเอียดดังนี้ 

คำถาม : ทราบว่า ต่อไปคุรุสภาจะไม่ส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แล้วหรือคะ/ครับ?

คำตอบ : ใช่แล้วค่ะ จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID2019) ระบาด อันนำมาซึ่งการพัฒนาระบบออนไลน์มาใช้ในการยื่นเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประสบความสำเร็จอย่างมาก 

คุรุสภาจึงพัฒนาระบบการยื่นเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ครบวงจร โดยผู้ยื่นเรื่อง เมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากระบบที่ใช้ยื่นฯ นั้นได้ด้วยตนเองเลย โดยมิต้องเดินทางมายังคุรุสภา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและลางานมาเพื่อการนี้อีกต่อไปซึ่งคุรุสภาได้ทดลองระบบมาซักพักหนึ่งแล้ว บัดนี้ ระบบได้รับการพัฒนาครบถ้วนแล้ว 

ดังนั้น ผู้ที่ยื่นเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ให้พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนเองได้ที่ระบบksp self service หรือ ksp school ได้เลยหมายเหตุ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือที่เรียกว่า หนังสือผ่อนผัน ยื่นในระบบ ksp school และเมื่ออนุญาตแล้ว ต้องพิมพ์ในระบบ ksp school ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ มิถุนายน 2563 แล้ว

 

อ้างอิง

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2563/E/242/T_0026.PDF

ความเห็นของผู้ชม