ค้นหา

คุณลักษณะของครูที่ดีที่สุดและครูที่แย่ที่สุดตามทัศนะเด็ก

มหาวิทยาลัยในอเมริกาได้ทำวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่เด็กๆอายุ13-17ปี คิดว่าเป็นครูที่ดีที่สุดและครูที่แย่ที่สุด จากเด็กๆทั่วประเทศกว่าหมื่นคน


ผลน่าสนใจมากคือ อันดับหนึ่งของครูที่เด็กๆชอบที่สุด ไม่ใช่ครูวิชาการดี แต่เป็นครูที่สอนสนุกและทำให้ห้องเรียนน่าสนใจ ในขณะที่ครูที่เด็กมองว่าเป็นครูที่แย่ที่สุดก็ไม่ใช่ครูที่สอนไม่รู้เรื่องหรือลำเอียง แต่เป็นครูที่สอนน่าเบื่อ

เคยคิดมาตลอดว่า ครูที่ดีต้องความรู้ดี อธิบายรู้เรื่องเป็นพื้นฐาน สอนสนุกเป็นจุดเสริม แต่เด็กๆมองคนละมุม เด็กมองว่าคุณต้องสอนสนุกและน่าสนใจก่อน พอเค้าสนใจ การอธิบายที่ดี ความรู้ที่ดีเดี๋ยวตามมาเอง คิดว่าสิ่งที่คุณครูทุกคนต้องโฟกัสคือการเตรียมสอน การเตรียมเรื่องเล่าเกี่ยวกับบทเรียน การหาสื่อการสอน วิธีอธิบายที่สนุกน่าสนใจ เป็นขั้นแรกของความสำเร็จในการเรียน ถ้าเด็กๆชอบ สนุก เดี๋ยวเค้าจะตั้งใจเรียนเอง ครูที่สอนน่าเบื่อ ต่อให้มีความรู้ดี แต่เด็กส่วนใหญ่ไม่อยากเรียน นั่นเป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ตั้งแต่ก่อนเริ่มด้วยซ้ำ

อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจ คือนักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ชอบครูที่แสดงออกต่อนักเรียนที่เป็นลูกรัก ไม่ชอบครูลำเอียงออกนอกหน้านั่นเอง เด็กเกลียดครูลำเอียงหรือมีลูกรักบางกลุ่ม มากกว่าครูที่ให้การบ้านเยอะ หรือครูดุๆซะอีก

10 ลักษณะของครูที่เด็กคิดว่าเป็นครูที่ดีที่สุด เรียงตามลำดับ
1. ตลก มีอารมณ์ขัน สอนสนุก
2. ทำให้ห้องเรียนน่าสนใจ
3. มีความรู้จริงในเนื้อหาที่สอน
4. อธิบายบทเรียนได้เคลีย์
5. ให้เวลากับนักเรียนเต็มที่
6. ยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน
7. ทรีตเด็กเสมือนผู้ใหญ่ ให้ตัดสินใจเอง
8. ให้ความเป็นกันเองกับเด็กๆทุกคน
9. แคร์ความรู้สึกนักเรียน
10. ไม่ลำเอียงกับนักเรียนคนใดคนหนึ่งที่มาบทความ; John W. Santrock, (2018) Education psychology 6th edition, New york, Mcgrawhill education

ความเห็นของผู้ชม