ค้นหา

ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2564

 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2564

 

คลิก รายละเอียดทั้ง 2  เรื่อง 

ที่มา ; สำนักงาน ก.พ.

ความเห็นของผู้ชม