ค้นหา

จิตวิญญาณความเป็นครูปั้นศิษย์เป็นคนดี

แม่พิมพ์ยุคนิวนอร์มอลพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่-เท่าทันการเปลี่ยนแปลง “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ เป็นคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

จากคำขวัญดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ ต้องการเห็นครูปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อโลกยุคสมัยใหม่ โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ๆด้านดิจิทัล และมุ่งหวังให้ครูสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีของชาติไทยให้กับลูกศิษย์ได้เรียนรู้ ซึ่งแน่นอนว่าการที่ครูจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ทันโลกยุคดิจิทัลนั้น คงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากไม่ปรับเปลี่ยนครูเองก็คงตกยุคตกสมัยและไม่ทันเด็กและเยาวชน

โดยเฉพาะเด็ก Gen Z ที่เกิดหลังปี พ.ศ.2540 ซึ่งมีความคิดความอ่านไม่เหมือนคนยุคก่อนๆ ทั้งยังมีความมั่นใจใน
ตัวเองสูง สามารถค้นหาองค์ความรู้ต่างๆได้จากโลกดิจิทัล ไม่ใช่รอให้ครูมาป้อนองค์ความรู้ให้เหมือนในอดีตที่ผ่านๆมา

และนั่น ทำให้หลายต่อหลายคนแสดงความเป็นห่วงการทำหน้าที่ของครู โดยเฉพาะครูที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปซึ่งมีช่องว่างระหว่างวัยกับนักเรียนในยุคปัจจุบันค่อนข้างมาก

ยิ่งช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คือปี 2563 ต่อเนื่อง ปี 2564 ทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างหนักหน่วง ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งแวดวงการศึกษาที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้แวดวงอื่น โดยภาคการศึกษาที่ 1/2563 โรงเรียนต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไป 2 เดือน จากการระบาดระลอกแรก และเมื่อขึ้นปีใหม่ 2564 ผลจากการระบาดระลอกใหม่ก็ทำให้โรงเรียนต้องหยุดเรียนอีกไม่น้อยกว่า 1 เดือน ซึ่งทั้ง 2 ครั้ง เด็กนักเรียนต้องหันมาเรียนระบบออนไลน์ ขณะที่ครูก็ต้องปรับตัวขนาดใหญ่ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่อง

แม้ในช่วงปลายปี 2563 พอจะมีข่าวดีเรื่องความสำเร็จในการผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกมาบ้าง และบางประเทศก็เริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของตัวเองไปบ้างแล้ว แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ยังคงต้องรอคอยไปก่อนกว่าจะมีวัคซีนให้ฉีด และแม้จะได้รับวัคซีนมาแต่ก็ยังคงมีปริมาณไม่เพียงพอกับประชาชนทั้งประเทศ

และแน่นอนท่ามกลางสภาวการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ส่งผลให้ กิจกรรมงานวันครู 16 มกราคม 2564 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จึงถูกคณะกรรมการคุรุสภาสั่งยกเลิก การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมทันที แต่ยังเปิดกว้างให้มีการจัดกิจกรรมวิถีใหม่ในรูปแบบวันครูออนไลน์แทน

แต่ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของโรคจะรวดเร็วและรุนแรงแค่ไหน หรือเกิด วิกฤตการณ์ใดๆ ครูก็ยังคงเป็นบุคคลสำคัญในการบ่มเพาะอนาคตของชาติ

นายวีระ มนตรีวงษ์ อาจารย์ วัย 58 ปี สอนวิชาดนตรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน คลองใหญ่วิทยาคม จังหวัด ตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยม ศึกษา (สพม.) เขต 17 ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ครูดีเด่น ประจำปี 2563 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สดๆร้อนๆ ให้มุมมองว่า ครูยุคก่อนจะแตกต่างจากครูยุคใหม่ตรงที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูค่อนข้างสูง จะไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากของตัวเอง จะมุ่งเน้นเอาใจใส่การพัฒนานักเรียนเป็นสำคัญ มองนักเรียนเหมือนลูกเหมือนหลาน เพราะเชื่อว่าหากคุณครูรักลูกศิษย์เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของตัวเอง จิตใต้สำนึกของเราจะถูกสั่งออกมาให้กระทำต่อลูกศิษย์ด้วยความรัก และความเมตตา เมื่อเขาไม่มาโรงเรียนก็จะรู้สึกเป็นห่วง ถ้าคุณครูให้ความรู้สึกเสมือนเป็นพ่อแม่ของลูกศิษย์ เราจะมีแต่ความปรารถนาดีต่อเขา ผมคิดและทำแบบนี้มาตลอด 30 กว่าปี นับตั้งแต่ได้บรรจุเข้ารับราชการครู เมื่อเราแสดงออกถึงความรักและความปรารถนาดีต่อเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจ เด็กๆจะรับรู้ได้และให้ความรักกลับมา ดังนั้น แม้ยุคสมัยและโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหน ผมก็ยังเชื่อว่าความรักที่บริสุทธิ์ที่เรามีให้เด็กๆด้วยความจริงใจนี้ จะทำให้เราเข้าถึงเด็ก เด็กๆจะไว้ใจ กล้าที่จะเปิดใจพูด และปรึกษาเราในทุกๆเรื่อง...

“...คนที่เป็นครูจะต้องกล้าที่จะปรับ เปลี่ยนตัวเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้มากขึ้น ทั้งนี้ คงไม่ใช่แค่เก่งดิจิทัล แต่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมที่จะสอดแทรกให้กับเด็กๆด้วย ที่สำคัญคุณครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก แม้โลกยุคสมัยจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตาม หากคุณครูมีความรักและความปรารถนาดี หมั่นค้นหา องค์ความรู้อยู่เป็นปัจจุบัน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ในทุกๆเรื่อง ผมมั่นใจว่าช่องว่างความแตกต่างระหว่างวัย หรือระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์จะไม่เป็นปัญหาต่อการทำหน้าที่เรือจ้าง ของเราอย่างแน่นอน คุณครูดีเด่นประจำปี 2563 ของคุรุสภา กล่าวทิ้งท้าย

รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อดีตอาจารย์ใหญ่ ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากประสบการณ์เป็นครูมา 49 ปี ตั้งแต่ครูยุคเก่าจนถึงยุคปัจจุบัน ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือ คำว่า จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัย ครูต้องมีความเชื่อมั่นว่า เด็กนักเรียนทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัว พัฒนาได้ เพราะฉะนั้นเราต้องเคารพในความเป็นตัวตนของเด็กเสมอ ให้เกียรติเด็ก เด็กก็จะให้เกียรติเรา และครูต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก เหมือนดังที่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ตรัสว่า ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครูพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตวิญญาณความเป็นครู เรามีความรัก ความปรารถนาดี และมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนทุกคน มีศักยภาพอยู่ในตัวที่พร้อมจะพัฒนาได้

“...โลกยุคปัจจุบัน ครูก็ต้องเปลี่ยน เพราะโลกเปลี่ยนเร็วมาก การเรียนการสอนก็ต้องปรับให้รวดเร็ว ครูต้องเปิดโอกาสให้เด็กเลือกในสิ่งที่เขาเป็น เด็กต้องมีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่อยากเรียน หลักสูตรต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ครูต้องเปิดใจกว้าง จัดการเรียนรู้เป็นไปในลักษณะ Active Learning และ Project-Based Learning เพื่อให้เด็กค้นหาตัวเองให้เจอว่า มีจุดเด่นอะไร มีจุดใดที่ต้องพัฒนา และเกิดการยอมรับตนเอง ในโอกาสวันครูขอเป็นกำลังใจให้ครูยุคใหม่ ไม่ว่าจะมีอายุเท่าไร ก็สามารถเรียนรู้ได้ ขอให้เชื่อมั่น มีจิตใจที่ปรารถนาดีต่อเด็ก ให้ความรัก เมตตา ให้สัมผัสที่อ่อนโยน ซึ่งไม่ต้องใช้หลักวิชาการใดๆเลย ใช้ใจอย่างเดียว ซึ่งครูทุกคนมีใจอยู่แล้ว

ในโอกาสวันครูปี 2564 “ทีมการศึกษาขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกคนสามารถฝ่าฟันวิกฤติในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว และแม้เราจะเชื่อมั่นในพลังใจ ความรัก ความเมตตา ที่แม่พิมพ์ทุกคนมีให้กับลูกศิษย์ตาดำๆทั่วประเทศ

แต่ลำพังกำลังของครูฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอ จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งนักเรียนทุกคน ที่จะเข้ามาผนึกกำลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ทำหน้าที่ครูในยุคนิวนอร์มอล สร้างคนดีและเก่งของชาติอย่างเต็มที่ในอนาคต. 

ที่มา ; ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ความเห็นของผู้ชม