ค้นหา

คุรุสภาตั้งเป้า 3 เดือนคลอดกฎเหล็กลงโทษแม่พิมพ์ผิดจรรยาบรรณ

เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้คุรุสภา อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับแก้หลักเกณฑ์การลงโทษครูที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อให้การดำเนินการลงโทษครูและบุคลากรที่กระทำความผิดทางจรรยาบรรณเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยจะเร่งดำเนินการปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

ทั้งนี้เดิมที่กระบวนการพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณ จะใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากไปยึดติดกับ การตรวจสอบวินัยของตันสังกัด จึงมีความล่าช้า แต่ข้อบังคับใหม่นี้ จะปรับให้การลงโทษทางจรรยาบรรณมีความรวดเร็วขึ้น ที่สำคัญต้องคำนึงถึงจิตวิญญาณความเป็นครู เพราะครู ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเด็กและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่นี้ จะให้การลงโทษทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น อย่างกรณีโทษไม่หนักมาก เช่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตัวไม่เหมาะสม อาทิ ลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ สามารถตักเตือนหรือทำทัณฑ์บนได้ทันที ไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่พิจารณาได้ โดยไม่ต้องรอผลสอบวินัยจากต้นสังกัด ส่วนโทษรุนแรง อย่างกระทำอนาจารนักเรียน หรือครู ผู้บริหารสถานศึกษา กระทำอนาจารกับครูด้วยกันนั้น ก็ให้สักพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไว้ก่อนได้ เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าว สามารถไปทำการสอนที่ไหนได้อีก เมื่อผลสอบวินัยจากต้นสังกัดออกมาแล้ว ค่อยนำไปเทียบเคียง ก่อนพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตฯ ต่อไปนายดิศกุล กล่าว


 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ย้ำให้คุรุสภาเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพราะเรื่องนี้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยคุรุสภาตั้งใจจะยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน คิดว่าต้องเรียบร้อย ถือเป็นงานสำคัญที่ตนลงไปดูด้วยตัวเอง อยากให้เรียบร้อยมากที่สุด
 

ที่มา ; มติชน วันที่ 20 มกราคม 2564

ความเห็นของผู้ชม