ค้นหา

ก.พ. สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดสมัครสอบ ภาคก. ปี 2564 จำนวน 8 แสนที่นั่ง 12 ศูนย์สอบ

 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)แบบ Paper & Pencil ประจำปี 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ ทั้งหมด 12 ศูนย์สอบทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มเที่ยงคืนของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 64 โดย กำหนดชำระเงินค่าสมัครสอบ 3 ช่องทาง ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย , KTB netbank และ เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยฯ

คลิก ประกาศ สำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

 

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.พ.

ความเห็นของผู้ชม