ค้นหา

เปิดรายชื่อ สพม.ตั้งใหม่ หลังลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีคำสั่งเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อีก 20 เขต จากเดิมมี สพม.อยู่ทั้งหมด 42 เขต ดังนั้นขณะนี้มี สพม.รวม 62 เขต

สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) ทั้ง 62 แห่ง ได้แก่

1.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

2.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

3.สพม.กาญจนบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี

4.สพม.กาฬสินธุ์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์

5.สพม.กำแพงเพชร ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร

6.สพม.ขอนแก่น ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดขอนแก่น

7.สพม.จันทบุรี ตราด ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด(สนง.ตั้งที่จันทบุนรี)

8.สพม.ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

9.สพม.ชลบุรี ระยอง ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดชลบุรีและระยอง (สนง.ตั้งที่ชลบุรี)

10.สพม.ชัยภูมิ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดชัยภูมิ

11.สพม.เชียงราย พะเยา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา

12.สพม.เชียงใหม่ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

13.สพม.ตรัง กระบี่ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดตรังและกระบี่ (สนง.ตั้งที่ตรัง)

14.สพม.ตาก ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดตาก

15.สพม.นครปฐม ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครปฐม

16.สพม.นครพนม ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครพนม

17.สพม.นครราชสีมา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครราชสีมา

18.สพม.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

19.สพม.นครสวรรค์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครสวรรค์

20.สพม.นนทบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนนทบุรี

21.สพม.นราธิวาส ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนราธิวาส

22.สพม.น่าน ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดน่าน

23.สพม.บึงกาฬ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดบึงกาฬ

24.สพม.บุรีรัมย์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์

25.สพม.ปทุมธานี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปทุมธานี

26.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

27.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก(สนง.ตั้งที่ปราจีนบุรี)

28.สพม.ปัตตานี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปัตตานี

29.สพม.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30.สพม.พะเยา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพะเยา

31.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง (สนง.ตั้งที่พังงา)

32.สพม.พัทลุง ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพัทลุงและสตูล

33.สพม.พิจิตร ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพิจิตร

34.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ (สนง.ตั้งที่พิษณุโลก)

35.สพม.เพชรบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเพชรบุรี

36.สพม.เพชรบูรณ์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์

37.สพม.แพร่ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

38.สพม.มหาสารคาม ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดมหาสาคาม  

39.สพม.มุกดหาร ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดมุกดาหาร

40.สพม.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

41.สพม.ยะลา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดยะลา

42.สพม.ร้อยเอ็ด ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด

43.สพม.ราชบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดราชบุรี

44.สพม.ลพบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดลพบุรี

45.สพม.ลำปาง ลำพูน ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน (สนง.ตั้งที่ลำปาง)

46.สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู (สนง.ตั้งที่เลย)

47.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร (สนง.ตั้งที่ศรีษะเกษ)

48.สพม.สกลนคร ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสกลนคร

49.สพม.สงขลา สตูล ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล (สนง.ตั้งที่สงขลา)

50.สพม.สมุทรปราการ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ 

51.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม (สนง.ตั้งที่สุมทรสาคร) 

52.สพม.สระแก้ว ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสระแก้ว

53.สพม.สระบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสระบุรี

54.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทอง (สนง.ตั้งที่สิงห์บุรี) 

55.สพม.สุโขทัย ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุโขทัย

56.สพม.สุพรรณบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี

57.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดชุมพร (สนง.ตั้งที่สุราษฏร์ธานี)

58.สพม.สุรินทร์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุรินทร์

59. สพม.หนองคาย ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ

60.สพม.อุดรธานี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดอุดรธานี

61.สพม.อุทัยธานี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท 

62. สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจิญ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ( สนง.ตั้งที่อุบลราชธานี)

 

ที่มา ; เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 

คลิก ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 62 เขต

ความเห็นของผู้ชม