ค้นหา

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ ฯ บรรจุเป็นครูผู้ช่วย

 

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

คลิกรายละเอียด

ความเห็นของผู้ชม