ค้นหา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา 62 เขต

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต ดังนี้

มติชนออนไลน์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

 

คลิกดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ความเห็นของผู้ชม