ค้นหา

สภาการศึกษาทางเลือกขอปรับสถานภาพการศึกษาเลือกสังกัด สป.ศธ.

 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. นายเทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก (สกล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาการ รมว.ศธ. เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่ไม่ต้องยุบรวมหรือควบรวม และติดตามทวงสิทธิที่ควรได้ตามกลไกใหม่ของระบบการศึกษาของสถาบันสังคมตามมาตรา 12 และ มาตรา 18(3) ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมถึงได้นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมคุณภาพโมเดลโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวของสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก โดยเฉพาะนวัตกรรมการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กนั้น คุณหญิงกัลยาพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

นายเทวินฏฐ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นที่ สกล.ขอเปลี่ยนกลไกระบบการศึกษาด้านกฎหมาย เพราะการศึกษาทางเลือกในสังคมไทยมี 6 รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนทางเลือก บ้านเรียน (Home School) ศูนย์การเรียน อุดมศึกษาทางเลือก ศูนย์การศึกษาบนฐานชุมชนและแหล่งเรียนรู้ครูภูมิปัญญา และนวัตกรรมการศึกษาและสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเด็กตกหล่น เด็กยากไร้ด้อยโอกาส เด็กชนเผ่า เด็กพิการ เด็กที่ประสงค์เรียนในบ้านเรียน แต่ปัจจุบันสถานภาพการศึกษาทางเลือกกลับอยู่ภายในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามมาตรา 12 และและ มาตรา 18 (3) ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้การวัดและประเมินผลของเขตพื้นที่ไม่เข้าใจระบบการเรียนในรูปแบบนี้ อีกทั้งรัฐไม่สนับสนุนการจัดการศึกษาได้ตามเป้าหมาย

ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องขอออกจากการกำกับภายใต้ สพฐ. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งคุณหญิงกัลยาเห็นด้วยกับประเด็นนี้พร้อมแจ้งว่า เรื่องดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้ว โดยจะให้การศึกษาทางเลือกแยกไปอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัด ศธ. เนื่องจากการศึกษาทางเลือกเป็นการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย ซึ่งจะทำให้การบริหารงานมีความเหมาะสมและลงตัวมากที่สุด

ที่มา ; เดลินิวส์ อังคารที่ 23 มีนาคม 2564

ความเห็นของผู้ชม