ค้นหา

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัด สป.ศธ.

คลิกดาวน์โหลด  

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นของผู้ชม