ค้นหา

ความรอบรู้และนโยบาย ; นโยบายประเทศไทย 4.0 (3)

 

 

ที่มา ; สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

นโยบายประเทศไทย 4.0 (4) >>>

ความเห็นของผู้ชม