ค้นหา

ความรอบรู้และนโยบาย ; นโยบายประเทศไทย 4.0 (1)

 

 

ที่มา ; สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

นโยบายประเทศไทย 4.0 (2) >>>

ความเห็นของผู้ชม