จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีรเกียรติ)

 

คลิกอ่านจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ทั้งหมด >>>

ความเห็นของผู้ชม