แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ; นโยบายการศึกษาจากหนังสือนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

 

 

ที่มา  ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดเอกสารเล่มนี้เล่มนี้ >>>

ความเห็นของผู้ชม